Լաուրա Համբարձումի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ՀՊՄՀ Ինդուստրիալ մանկավարժության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան թեկնածուական – «Երեխաների միջանձնային ընկալման առանձնահատկությունները դպրոցին հարմարման գործընթացում», 01.01.01, 2010 թ. Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2011թ. առ այսօր – ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ՝ դասախոս (հիմնական)
2011թ. առ այսօր Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուը հոեգաբանության ամբիոն՝ դասախոս (համատեղությամբ)
2011 - 2013 թթ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան. Զարգացմանևկիրառականհոգեբանությանամբիոնդասախոս (համատեղությամբ)
2010 - 2011 թթ. Լ. Քալաշյանի անվան Հայկական բաց համալսարան
Ուսումնական մասի վարիչ դասախոս, Ուսումնական գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում, Ուսանողական շարժի կարգավորում, Ուսումնամեթոդական աշխատանքների կազմակերպում և ղեկավարում:
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան Բարեփոխումների գծով պրոռեկտոր: Կրթական բարեփոխումների իրականացում, Գիտական և կրթական ոլորտի ժամանակակից պահանջների իրականացում:
2009 - 2011 թթ. «Ժայռ» Հասարակական կազմակերպություն հոգեբանական ծառայության ղեկավար, Դպրոցներում, մանկապարտեզ ներում հոգեբանական ծառայությունների իրականացում, Բանավեճերի կազմակերպում, Հոգեբանական ուսումնասիրությունների, հարցումների և գնահատումների իրականացում
2006 - 2010 թթ. Լ. Քալաշյանի անվան Հայկական բաց համալսարան
Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ դեկանի տեղակալ, դասախոս: Ուսումնական գործընթացի թղթավարություն, Ուսումնական գործընթացի պլանավորում և կազմակերպում, հոգաբանական առարկաների դասավանդում, Կոնֆերանսների, ուսուցումների, սեմինարների կազմակերպում
2003 - 2006 թթ. Լ. Քալաշյանի անվան Հայկական բաց համալսարան
Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ մեթոդիստ,դասախոս: Ուսումնական գործընթացի թղթավարություն, հոգաբանական առարկաների դասավանդում
2000 - 2003 թթ. Լ. Քալաշյանի անվան Հայկական բաց համալսարան Դասախոս
Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն: Մանկավարժական և հոգաբանական առարկաների դասավանդում: Ուսանողների համար դպրոցներում և քոլեջներում պրակտիկաների կազմակերպում:

Կարդացվող դասընթացներ
 • Արդի սոցիալական հոգեբանություն
 • Կոնֆլիկնտների կառավարման հոգեբանություն
 • Մասնագիտական զարգացման հոգեբանություն
 • Սոցիալ - հոգեբանական մարզումներ
 • Աշխատանքային մոտիվացիայի զարգացման հոգեբանություն
 • Կառավարչական որոշումների ընդունման հոգեբանություն

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • Սոցիալական հոգեբանություն
 • Հաղորդակցման հոգեբանություն
 • Կառավարման հոգեբանութուն

  Լեզուներ
  Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2009 թ-ից հանդիսանում է «Ժայռ» հասարակական կազմակերպության հոգեբանական ծառայության ղեկավար
 • Լաուրա Համբարձումի Պետրոսյան

  Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն