Լավրենտի Աղասու Ավետիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1955-1960թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1963-1966թթ. Կազանի Պետական Համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Մակերևույթներ բերվող տարածություններում», Կազանի Պետական Համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ, 1968թ.

Աշխատանքային փորձ
1970թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1974-1979թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Դիֆերենցիալ երկրաչափություն, Տարրական մաթեմատիկայի ընտրովի գլուխներ, Անալիտիկ երկրաչափություն, Աֆինական կապակցության տարածություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռիմանյան տարածությունների և ենթատարածությունների երկրաչափություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Լավրենտի Աղասու Ավետիսյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ն. Գ. Գալստյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ս. Ս.Դավիդով, Լ. Ա. Մաթևոսյան, Յ. Մ. Մովսիսյան, Վ. Ա. Ներսիսյան, Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Հ. Օհնիկյան

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009
 

Հոդված/Article

Л. А. Матевосян

О поверхностях пространства Вейля ортогональной композиции | Тезисы докладов всесоюзной научной конференции по соврем. проблемам геометрии, Одесса, 1984

Л. А. Матевосян

О геометрических свойствах некоторых ортогональных расслоений ІІ | Ученные Записки ЕГУ,№3, 1979

Л. А. Матевосян

О геометрических свойствах некоторых ортогональных расслоений І | Ученные Записки ЕГУ,№1, 1979

Л. А. Матевосян

Поверхности в полуприводимых пространствах ІІІ | Ученные Записки ЕГУ,№2, 1975

Л. А. Матевосян

Поверхности в полуприводимых пространствах ІІ | Ученные Записки ЕГУ,№1, 1975
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը