Լեոնիդ Հենրիկի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984 – 1989 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1989 – 1997 թթ. ավագ լաբորանտ
1997 թ–ից լաբորատորիայի վարիչ
2012 թ-ից միաժամանակ ԵՊՀ ճառագայթային անվտանգության համար պատասխանատու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից դետեկտորների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և դրանց կիրառությունը ուսումնական պրոցեսում: Կոսմիկական ճառագայթների ուսումնասիրում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

Լեոնիդ Հենրիկի Պետրոսյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռ. Մարգարյան, Գ. Հովհաննիսյան, Կ. Օհանյան, Լ. Պետրոսյան

Միջուկային ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ | ԵՊՀ հրատ., 2018, 206 էջ

Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան

Միջուկային ֆիզիկայի հատուկ պրակտիկում «Երկրորդային տիեզերական ճառագայթների հոսքերում µ-մեզոնային բաղադրիչի ուսումնասիրությունը բազմալար համեմատական խցիկների օգնությամբ» | Ուսումնական ձեռնարկ: Եր. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2006թ. 44 էջ

Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրսյան

Միջուկային ֆիզիկայի հատուկ պրակտիկում «Գամմա քվանտների էներգիայի չափումը առկայծչային սպեկտրոմետրի օգտագործմամբ» | Ուսումնական ձեռնարկ: Եր. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2006թ. 23 էջ
 

Հոդված/Article

Margaryan R. Kh., Ohanyan K. S. , Avjyan K. E., Petrosyan L. H.

Electrical properties of silicon surface barrier α - particle detectors fabricated by dopant diffusion and vacuum pulsed laser deposition methods | 10th International Conference on Semiconductor Micro & Nanoelectronics, Yerevan, Armenia September 11-13, p 55-77, (2015)

Petrosyan L. H., Avjyan K. E., Aramyan N. S., Khachatryan A. M., Matevosyan L. A., Margaryan R. Kh., Ohanyan K. S.

Investigation Possibility a-C/p-Si Heterestructures for Registration of Ionizing Radiation and Identification Radionuclides | 9th International Conference on Semiconductor Micro & Nanoelectronics, Yerevan, Armenia May 24-26, p. 95-97, 2013., Institute of Radiophysics and Elektronics Scientific Academy of Armenia, Ashtarak, Yerevan State University

Петросян Л. Г., К. Оганян

О природе ловушек в диэлектрических пленках и возмоюность использования их для регистрации заряженных частиц | Proceedings of the "Laser Phisics – 2007", p. 201 – 204 (2008)

Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան

Շրջանակային էլեկտրոդով կիսահաղորդչային դետեկտորի օգտագործումը ալֆա մասնիկների էներգիաների չափման համար | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր 2008. Հ.5, հ.3, էջ 435 - 438

Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան

Շրջանակային էլեկտրոդով կիսահաղորդչային դետեկտորի էներգիական բնութագրերի ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 91-96 |
 

Թեզիս/Thesis

К. С. Оганян, К. Э. Авджян, Л. А. Матевосян, Л. Г. Петросян

Гетероструктура a-C/n-Si в качестве детектора ионизирующих излучений | Приборы и Техника Эксперимента, Техника Ядерного Эксперимента 2016, № 1, стр. 68-70 |