Լեոնիդ Հենրիկի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984 – 1989 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1989 – 1997 թթ. ավագ լաբորանտ
1997 թ–ից լաբորատորիայի վարիչ
2012 թ-ից միաժամանակ ԵՊՀ ճառագայթային անվտանգության համար պատասխանատու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից դետեկտորների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և դրանց կիրառությունը ուսումնական պրոցեսում: Կոսմիկական ճառագայթների ուսումնասիրում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

Լեոնիդ Հենրիկի Պետրոսյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռ. Մարգարյան, Գ. Հովհաննիսյան, Կ. Օհանյան, Լ. Պետրոսյան

Միջուկային ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ | ԵՊՀ հրատ., 2018, 206 էջ

Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան

Միջուկային ֆիզիկայի հատուկ պրակտիկում «Երկրորդային տիեզերական ճառագայթների հոսքերում µ-մեզոնային բաղադրիչի ուսումնասիրությունը բազմալար համեմատական խցիկների օգնությամբ» | Ուսումնական ձեռնարկ: Եր. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2006թ. 44 էջ

Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրսյան

Միջուկային ֆիզիկայի հատուկ պրակտիկում «Գամմա քվանտների էներգիայի չափումը առկայծչային սպեկտրոմետրի օգտագործմամբ» | Ուսումնական ձեռնարկ: Եր. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2006թ. 23 էջ
 

Հոդված/Article

Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան , Կ. Ա. Սարգսյան

Շրջանակային էլեկտրոդով կիսահաղորդչային դետեկտոր | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր 2007. Հ.4, հ.3, էջ. 475 – 477

Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան, Կ. Ա. Սարգսյան

Միակողմանի շրջանակային էլեկտրոդով կիսահաղորդչային դետեկտոր | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 72-76 |

Оганян К. С., Петросян Л. Г.

Моделирование процесса разделения носителей тока в полупроводниковых детекторах излучения | Международный научнотехнический журнал "Информационные Технологии и Управление", ст. 38 – 41, 2005 г.

K. S. Ohanyan, L. H. Petrosyan

Computing and Software of systems of data processing in High Energy Physics | Nuclear Science Symposium Wyndham EI Conquistador Resort, Puerto Rico 2005 October 23 – 29 p. 1208 – 1209
 

Թեզիս/Thesis

К. С. Оганян, К. Э. Авджян, Л. А. Матевосян, Л. Г. Петросян

Гетероструктура a-C/n-Si в качестве детектора ионизирующих излучений | Приборы и Техника Эксперимента, Техника Ядерного Эксперимента 2016, № 1, стр. 68-70 |