Լևոն Հայկի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1969 - 1975 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ (ինժեներ-տնտեսագետի դիպլոմ)
1980 - 1984 թթ. Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտ (ասպիրանտ)
1987 թ-ին տնտեսագիտության թեկնածուի դիպլոմ,
1994 թ-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության մակրոտնտեսագիտության կուրսեր (սերտիֆիկատ)
1995 թ-ին համակարգչային ուսուցման կուրսեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում (կազմակերպված Եվրասիա հիմնադրամի կողմից, սերտիֆիկատ)
1996 - 1997 թթ. մասնակցել է Անշարժ գույքի և համատիրությունների ուսուցման կենտրոնի աշխատանքներին, հանդիսացել է «Անշարժ գույքի գնահատում և բնակարանային նպաստի ներդրումը Հայաստանում» թեմայով գիտական աշխատանքի կատարողներից մեկը

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Արտադրանքի նյութատարության իջեցումը և արտադրության արդյունավետության բարձրացումը, 24.02.1987թ., Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1992 թթ. Պլանավորման և նորմատիվների գիտահետազոտական ինստիտուտ, ավագ տնտեսագետ, ավագ գիտաշխատող, սեկտորի վարիչ, լաբորատորիայի վարիչ
1992 - 1993 թթ. Երևանի ապրանքահումքային բորսա, արժեթղթերի գծով փորձագետ
1993 - 1994 թթ. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, տնտեսական մեխանիզմի, դրամաշրջանառության և վարկերի բաժնի պետ
1994 - 1995 թթ. «Մասիս» բանկ, ավագ տնտեսագետ
1995 թ-ից մինչ այսօր` Երևանի պետական համալսարան, դոցենտ
1997 - 2000 թթ.Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողովի անդամ,1997 թ-ին և 1998 թ-ին պատասխանատու քարտուղար, 1999 թ-ին ընդունող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

Մասնակցություն մասնագիտական կոնֆերանսներին
1982 թ-ին Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտ, պրոֆեսորադասախոսական կազմի 5-րդ գիտական նստաշրջան, երևան
1984 թ-ին Երիտասարդ տնտեսագետների միութենական դպրոց, Մոսկվա
1985 թ-ին Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական գործնական կոնֆերանս, Երևան
1986 թ-ին Հայաստանի համալսարանների ասպիրանտների 1-ին գիտական կոնֆերանս, Երևան
1997 թ-ին Տնտեսագիտական կրթության 3-րդ միջազգային կոնֆերանս, «Տնտեսագիտական կրթությունը համալսարաններում», Երևան-Վլադիրմիր
1999 թ-ին Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների գիտական նստաշրջան` նվիրված ԵՊՀ-ի 80-ամյակին, Երևան
2001 թ-ին Ազգային սեմինար «Բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության համակարգի բարեփոխումների իրավական հիմքերը ՀՀ-ում», Երևան

Կարդացվող դասընթացներ
Տնտեսական պատմություն, Տնտեսագիտության հիմունքներ (ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում)

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

levon-khachatryan21@rambler.ru

Լևոն Հայկի Խաչատրյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ.Հ.Խաչատրյան, Մ.Ռ. Եղիազարյան, Ա.Ռ. Մարտիրոսյան, Ա.Պ.Խանդամիրյան

Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ | Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176

Խաչատրյան Լ.Հ.

Ծրագիր և մեթոդական ցուցումներ «Տնտեսական պատմություն» դասընթացի | Երևան, 2008, 54 էջ
 

Հոդված/Article

Եղիազարյան Մ.Ռ., Խաչատրյան Լ.Հ., Մարտիրոսյան Ա.Ռ.

Սոցիալ-ուտոպիստական տեսության ձևավորման ինստիտուցիոնալ նախադրյալները և տնտեսագիտական նշանակությունը ետահայացք մեկնաբանությամբ | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 6. Երևան 2009, 166-174 էջեր

Մ.Ռ. Եղիազարյան, Լ.Հ. Խաչատրյան, Ա.Պ.Խանդամիրյան

Բնակչության կյանքի մակարդակը և բնապահպանական խնդիրները | «Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 103-105

Լ. Խաչատրյան , Ա. Խանդամիրյան

Ինտեգրացիոն գործընթացը տնտեսության գլոբալ զարգացման և մշակույթի տեխնոլոգիականացման գործում | «Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես |

Լ. Խաչատրյան

Նոր մոտեցումներ Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնահարցում | Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2007, N 2, էջ 58-62

Լ. Խաչատրյան, Ա.Խանդամիրյան

Կնոջ դերը հասարակական և տնտեսական կյանքում: Իրավիճակի գնահատումը և բարելավման միտումները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Ե., 2005, N 1- 2, էջ 128-131