Լևոն Վարդգեսի Լևոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բարձրագույն` ԵՊՀ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1966-1971

Գիտական աստիճան
ֆիզ.-մաթ. գիտութ. դոկտոր, Ա.04.07-«Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա», 20.04.2007, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՖԿՊԻ

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
Ավագ գիտաշխատող, դոցենտ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
 • Ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ ցրման տեսություն
 • Ռենտգենյան ճառագայթների ֆիզիկա
 • Ռենտգենյան արատադիտում
 • Ռենտգենյան կառուցվածքային և սպեկտրային վերլուծություններ
 • Բյուրեղագիտություն
 • Կոնդենսացված միջավայրերի ուսումնասիրման փորձագիտական եղանակներ
 • Բյուրեղաֆիզիկա
 • Իրական բյուրեղների ֆիզիկա

  Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
 • Ռենտգենյան ճառագայթների օպտիկա
 • Ռենտգենյան բյուրեղաօպտիկա
 • Ռենտգենյան և սինքրոտրոնային ճառագայթումների կոհերենտության հարցեր

  Մասնագիտական անդամակցություն
  «Բյուրաղագետների միջազգային միության անդամ», ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի մասնագիտական փորձագետ

  Պարգևներ
  «ԵՊՀ Երիտասարդ գիտաշխատող» մրցույթի 2-րդ կարգի մրցանակ (1982 թ.)

  llevonyan@ysu.am
 • Լևոն Վարդգեսի Լևոնյան

  Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն
   
   

  Հոդված/Article

  Լ. Վ. Լևոնյան, Հ. Մ. Մանուկյան

  Features of diffraction focusing of a spherical X-ray wave on a short period superlattice (Ռենտգենյան գնդային ալիքի դիֆրակտային կիզակետման առանձնահատկությունները փոքր պարբերությամբ գերցանցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 113–116 |

  Կ. Թ. Ավետյան, Լ. Վ. Լևոնյան, Հ. Ս. Սեմերջյան

  Comparative analysis of two diffraction schemes for widely divergent beam of X-ray radiation (Ռենտգենյան ճառագայթման լայն տարամիտված փնջի դիֆրակցիայի երկու սխեմաների համեմատական վերլուծություն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 81–84 |

  L. V. Levonyan, H. M. Manukyan

  Study of Superlattices by Diffraction Focusing of X-ray Radiation | Proceedings of the International Conference on Electron, Positron, Neutron and X –Ray Scattering under External Influences, 2016, pp. 101-106

  L. V. Levonyan, H. M. Manukyan

  Dynamical Diffraction of Spherical X-ray Wave on a Superlattice | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2016, 51/1, 73-78 pp.

  Л. В. Левонян, А. М. Манукян

  Динамическая дифракция сферической рентгеновской волны на сверхрешетке | Известия НАН Армении, т.51, N1, 2016, с. 95-101
  1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
   

  Թեզիս/Thesis

  L. V. Levonyan

  Focusing of X-Rays on a surface acoustic wave in case of small grazing angles | International Conference On Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering under the External Influences, 2015, p. 43

  K. T. Avetyan, L. V. Levonyan, O. S. Semerdzhyan

  The peculiarities of the image contrast formed by scattered x-ray radiation | International Conference On Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering under the External Influences, 2015, p. 64

  K. T. Avetyan, L. V. Levonyan, O. S. Semerdzhyan

  The peculiarities of the image contrast formed by scattered x-ray radiation | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization DOM2015, 2015, p. 72

  L. V. Levonyan, H. M. Manukyan

  Study of Superlattices by Diffraction Focusing of X-ray Radiation | Book of Abstracts “International Conference On Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering under the External Influences”, 14-16 September 2015, Yerevan-Megri, Armenia, p. 33

  L. V. Levonyan, H. M. Manukyan

  Influence of Interdiffusion of Heteromaterials on the X-Ray Spherical Wave Diffraction by Superlattice | Abstract Book of “International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization” DOM-2015, 24-30 September 2015, Yerevan, Armenia, p. 77-78