Լևոն Սուրենի Ասլանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1976 թ., Դիպլոմ A-1 037190
Ասպիրանտուրա - Մոսկվայի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1976 - 1979 թթ.

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, «Ռադիոֆիզիկա, ներառյալ քվանտային ռադիոֆիզիկա», 1980 թ., Մոսկվայի Պետական համալսարան, Դիպլոմ ФМ 013368
Ֆիզմաթ. գիտ.դոկտոր, «Լազերային ֆիզիկա», Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 2004 թ., Դիպլոմ Բ 00550

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1977 - 1979 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, կրտսեր գիտաշխատող
1980 - 1981 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կրտսեր գիտաշխատող
1982 - 1990 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ավագ աշխատող
1990 - 2009 թթ. ԵՊՀ օպտիկայի ամբիոնի դոցենտ
2009 թ-ից ԵՊՀ օպտիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2004 թ. դոցենտ, դիպլոմ Դ 00717
2008 թ. պրոֆեսոր, դիպլոմ Պ 00569

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա, Ոչգծային ֆիզիկա, Տատանումների և ալիքների տեսության ներածություն, Լազերային ճառագայթման փոխազդեցությունը նյութի հետ, Լազերային ֆիզիկա, Ոչգծային օպտիկա, Ֆիզիկայի պատմություն, Ոչգծային սպեկտրոսկոպիա, Ֆիզիկական օպտիկա և ֆոտոնիկա, Բնագիտության արդի խնդիրները, Էլեկտրա և մագնիսաօպտիկական երևույթներ, Պինդ մարմնի օպտիկական հատկությունները

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
No11 - 1С - 194 - Նանոմասնիկներով հարստացված հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկական հատկությունների փորձարարական ուսումնասիրումը
No13 - 1C - 240 - Ղեկավարվող արատներով ՀԲ ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրությունը

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Ոչգծային ֆիզիկա, Ոչգծային օպտիկա, Գծային և ոչգծային մակերևութային ալիքներ, Հեղուկ բյուրեղների օպտիկա

Մասնագիտական անդամակցություն
2000 - 2009 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Խորհրդի քարտուղար
2009 թ-ից Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ հավաստագիր 2012թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

leon@ysu.am

Լևոն Սուրենի Ասլանյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Օպտիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ. Ս. Ասլանյան

Ոչ գծային օպտիկայի հիմունքները | ԵՊՀ հրատ., 2019, 218 էջ

Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով

Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն. լաբորատոր աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 78 էջ

Ռ. Բ. Ալլահվերդյան, Լ. Ս. Ասլանյան

Լույսի բևեռացումը և նրա հետազոտումը | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014 , 67 էջ

Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս.

Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը | Մեթոդական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ

Ասլանյան Լ. Ս.

Տատանումների և ալիքների տեսության ներածություն | Մեթոդական աշխատանք, Երևան, 2008 թ., 120 էջ
 

Հոդված/Article

L.S. Aslanyan

Linear s-polarized surface waves in a medium inhomogeneous in one dimension | Technical phisics letter, 2004, v. 30, 7, p. 600-602

Aslanyan Levon S., Pakhalov Valeri B., Elbakyan Vachagan L.

Stochastic resonance in light emitting and nonlaser diodes: the possibility of analogy with phase transition | SPIE v. 4751, p. 503-509, 2002

L.S. Aslanyan

Dynamics of Freedericksz Transition in the Oscillating Magnetic Field | Optics and Spectroscopy, v. 91, 5, pp. 769-772, 2001

Լ. Ս. Ասլանյան

Поверхностные электромагнитные волны в среде из двухуровневых атомов (Մակերևութային էլեկտրամագնիսական ալիքները երկմակարդակ ատոմների համակարգում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 42-46 (ռուսերեն) |

L. S. Aslanyan, V. B. Pakhalov

S - polarized SEW in the media with saturable nonlinearity | JTPh, Letters, 1996, v.21, N 11, pp. 91-94
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

L. R. Aloyan, L. G. Aslanyan, Y. B. Dalyan

The DNA Damage Induced by Higher Energy Electrons in Presence of Porphyrins | BRITE(Biomarkers of Radiation In The Environment). 2017, p. 36 |

Aslanyan L. S.

Geometrical optics of inhomogeneous anisotropic medium with twisting | Optics and its applications.I Intern.symp. Armenia, 2015, p. 69

R. B. Alaverdyan, A. L. Aslanyan, L.S. Aslanyan, H.S. Gharagulyan

The Peculiarities of Spatial Dynamics of Light Polarization in One-Dimensional Liquid-Crystalline Photonic Structures | Book of Abstracts of OLC 2011, p. 5