Լիդա Եղիշեի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009թ. ԵՊՀ Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոն, հայցորդ
2006 - 2008 թթ ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2008 հոկտեմբեր - 2010 սեպտեմբեր ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետում` ավագ լաբորանտ
2010 թ-ից մինչ օրս Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնում որպես դասախոս
2011 թ. հոկտեմբերից - 2012 թ. սեպտեմբեր ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ավաg լաբորանտ
2013 թ. մարտից - 2013 թ. սեպտեմբեր ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ եկեղեցու պատմություն, Ընդհանուր եկեղեցու պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիլիկիան Հայաստանի պատմություն, Եկեղեցաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Լիդա Եղիշեի Սահակյան

Դասախոս | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Լ. Ե. Սահակյան

Հեթում Բ թագավորին Գրիգոր Անավարզեցու հղած նամակի վերլուծության փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 29-40 |