Լիգիա Հապետի Աբաջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բարձրագույն (1961 թ-ին ընդունվել է ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետ - 1967 թ-ին ավարտել)

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից մինչ այսօր ԵՊՀ-ի ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի (հասարակական ֆակուլտետների համար) ամբիոնի դասախոս
1996 - 2000 թթ. Լեզվի տիպաբանության, ռուսաց լեզվի տեսության և մեթոդաբանության ամբիոնի ավ. լաբորանտ (ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ)
1973 - 1996 թթ. Գրական կապերի գիտահետազոտական կաբինետի ավ. լաբորանտ (ԵՊՀ)
1971 - 1973 թթ. ԵՊՀ-ի ստաժոր-հետազոտող (գործուղված ՍՍՀՄ ԳԱ Լեզվի դասավանդման մեթոդաբանության ինստիտուտ, Մոսկվա)
1969 - 1971 թթ. Գրական կապերի գիտահետազոտական կաբինետի լաբորանտ (ԵՊՀ)
1966 - 1969 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի քաղտնտեսության ամբիոնի լաբորանտ
1966 - 1966 թթ. Հայկական հեռուստատեսության թարգմանիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Համեմատական գրականագիտություն, ժանրի տեսություն, ռուսաց լեզվի մեթոդաբանություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Լիգիա Հապետի Աբաջյան

Դասախոս | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
 
 

Հոդված/Article

Абаджян Л.

Хнко-Апер и И.А.Крылов | Համատեքստ-2010, Եր.2010,ԵՊՀ-ի հրատ., 232, 203-209

Абаджян Л.

Г.Айвазян – переводчик И.А.Крылова | Համատեքստ-2009, Եր.2009,ԵՊՀ-ի հրատ., 2010, 278, 28-34

Абаджян Л.

Темы и вариации (на материале одной басни Ж.Лафонтена, И.Крылова и Х.Абовяна) | Համատեքստ-2008, Եր.2009,ԵՊՀ-ի հրատ., 206, 92-97

Абаджян Л.

К вопросу о сравнительной типологии русской и армянской стихотворной басни | Համատեքստ-2005, Եր.2006, ԵՊՀ-ի հրատ., 306, 95-104

Абаджян Л.А.

О чертах поэтического творчества А. Исаакяна | Русский язык в Армении, 2006 Но 1, 38-42