Լիլի Հովհաննեսի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994-1998 ԵՊՀ ասպիրանտուրա, բանասիրական ֆակուլտետ (անգլերեն լեզու)
1985-1990 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին
գերազանցության դիպլոմ. Որակավորում` բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ

Մասնագիտական գործունեություն
Սեպտեմբեր 2015 - ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
Սեպտեմբեր 2000 - ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
Մայիս 2009 – Դեկտեմբեր, 2009 Միջին կրթության պետական կրթական չափորոշիչների մշակման հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ կրթության ազգային ինստիտուտ (ՄԿՈՒԶԱԿ ծրագիր)
Հունվար2000-Սեպտեմբեր2001 Անգլերենի դասընթացներ վարող, Միջազգային բիզնեսի և տեխնիկական խորհրդատվության ընկերություն (IBTCI), USAID և ՀՀ Սեփականաշնորհման նախարարություն
1996-1998 Երևանի “Մաշտոց” Համալսարանի դասախոս
1994-2000 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1993-1994 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Ուսումնական դասընթացներ
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, անգլերեն լեզու (լեքսիկա, քերականություն, գրավոր խոսք, մամուլ)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Սեպտեմբերի 12-15, 2019 “International Conference “Language, Culture, Communication” միջազգային գիտաժողով, Երևան
Ապրիլի 4-5, 2014 “Promoting Independent Learning”, միջազգային գիտաժողով, Երևան
Հոկտեմբերի 17-18, 2013 “Translation as a Subject of Scientific Research and Cross-Cultural Interaction” միջազգային գիտաժողով, Երևան
Հոկտեմբերի 3-5, 2013 “Pragmatic Failures in Cross-Cultural Communication: Their Causes and Prevention” միջազգային գիտաժողով, Մոնտենեգրո, Նիկսիչ
Հոկտեմբերի 4-8, 2011 “Language, Literature and Art in Cross-Cultural Contexts” միջազգային գիտաժողով, Երևան
Փետրվարի 26-27, 2009 “Foreign Languages and Literature: Theory and Practice”, Երևան
Հոկտեմբերի 16-19, 2007 “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge”, AASE-2 միջազգային գիտաժողով, Երևան
Հոկտեմբերի 20-22, 2006 3rd NATO-UNESCO Advanced Research Workshop No. 982077 on Science Education: Talent Recruitment and Public Understanding, միջազգային գիտական սեմինար, Բալատոնֆուրեդ, Հունգարիա
Հոկտեմբերի 1-3, 2004 2nd NATO-UNESCO Advanced Research Workshop No. 980515 World Science Forum on Science Education, միջազգային գիտական սեմինար , Էգեր, Հունգարիա
Հոկտեմբերի 27-30, 2004 “English Studies: Theory and Practice”, AASE-1 միջազգային գիտաժողով, Երևան

Անդամակցությունը (ՀԿ, մասն. խորհուրդ, գիտական ամսագրի խմբագրակազմ, ֆոնդ և այլն)
2010- “Armenian Folia Anglistika” միջազգային գիտական ամսագրի խմբագրակազմի անդամ
2010- “Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում” գիտական ամսագրի խմբագրակազմի անդամ
2007- Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի քարտուղար
2004- Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ
1998- Հայաստան-Մեծ Բրիտանիա ընկերության գիտական բաժնի ղեկավար
1996- ԲՈՒՀ-ում օտար լեզու դասավանդողների ասոցիացիայի անդամ

Մրցանակներ և պարգևներ
1993 Գերազանցության կրթաթոշակ, Սան-Ֆրանցիսկոյի արհեստակցական ընկերություն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով), Ֆրանսերեն (բառարանով)

Էլ. փոստ
starlet@ysu.am

Լիլի Հովհաննեսի Կարապետյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիլի Կարապետյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Նաիրա Ավագյան, Իգոր Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3 | Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ

Լիլի Կարապետյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Նաիրա Ավագյան, Իգոր Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ

Lili Karapetyan, Margarita Petrosyan

Tablets as an Effective Language Teaching Tool | Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge. N 2, Yerevan, “Lusakn”publishers, 2015, pp.102-106

Lili Karapetyan, Naira Martirosyan, Siranush Khandanyan, Gohar Harutyunyan

Upgrade Your Proficiency in English | Textbook for 2nd year students. Yerevan, “Zangak – 97” Publishing House, 2015. 192 pp.

Նաիրա Ավագյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2016թ.պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 336 էջ |
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

L. Karapetyan

Insights into the Category of Gender (with special reference to gender-marking avoidance strategies) | Armenian Folia Anglistika, Vol. 16, Issue 1(21)/2020. YSU Press, Yerevan, pp.33-34

Լիլի Կարապետյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Նաիրա Ավագյան, Իգոր Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ

Lili Karapetyan, Gayane Shmavonya

Dealing with Slow Learners in the Language Class | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 141-146 էջ, Հայաստան |

Lili Karapetyan, Gevorg Grigoryan

Cross-Cultural Pragmatic Failures and the Ways of Their Prevention | Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge, (4), “Lusakn” Publishing House, Yerevan, 2012, pp. 174-181

Lili Karapetyan, G. Shmavonyan

Emotions in the Teaching/Learning Process | Armenian Folia Anglistika, Issue 1-2 (10)/2012, “Lusakn” Publishing House, Yerevan, pp. 99-103
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Karapetyan Lili, Petrosyan Margarita

On Some Effective Uses of Tablet Devices in an EFL Class | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 79

L. Karapetyan

Pragmatic Failures in Cross-Cultural Communication: Their Causes and Prevention | Abstracts of the Ninth International Conference on English Language and Literary Studies, ''Visions and Revisions: Mapping the World of Anglo-American Studies at the Turn of the Century.'' University of Montenegro, Nikcic, October 3-5, 2013

Lili Karapetyan

Improving Conversational Skills through Awareness-Raising Activities | Abstracts of the Third International Conference “Language, Literature and Art in Cross-Cultural Contexts”, Yerevan, October 4-8, 2011