Լիլիթ Մուրադի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2016 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 - 2010 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2019 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, անձի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում (լաբորատոր),
Անձի հոգեբանություն (գործնական),
Անձի տեսություններ (գործնական),
Տարիքային հոգեբանություն (գործնական )
Հոգեբանության հիմունքներ դաս

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի կենսակայունության հիմնահարցեր
Հուզական կայունություն
Սոցիալ-հոգեբանական հարմարում

Մասնագիտական անդամակցություն
Մանկական և կրթության հոգեբանների հայկական ասոցիացիա

Մասնակցություն գիտաժողովների, վերապատրաստումների
Gestalt approach to psychopathology.December 2019 թ․։ ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Ավազաթերապիա․գործնական դասընթաց -2019թ․հոկտեմբեր -դեկտեմբեր։ ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Հետազոտական հմտություններ հոգեբանների համար -2018թ․ հունվար-փետրվար։ ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Հոգեբանական աջակցություն երեխաներին․հաղթհարում ենք ագրեսիան և վախերը-2018 հուլիս։ ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Այցելուակենտրոն հոգեթերապիա-2018-2019 թ․ ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
ՈւԳԸ 4-րդ միջազգային տարեկան գիտական նստաշրջան․2017
The first international scientific conference ”Phsychological service basic problems in sport of high achievements”.Armenia 2016
The international conference of young Psychologists. YSU, Armenia 2016
Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա․Յունգյան մոդել-2010թ․ սեպտեմբեր -դեկտեմբեր։
Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա․Ֆրոյդյան մոդել-2010 փետրվար -հունիս։
Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ-2009թ․ հոկտեմբեր-նոյեմբեր։ ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Լիլիթ Մուրադի Կարապետյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի հոգեբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Լիլիթ Կարապետյան

Կենսակայունությունը որպես անձի հոգեբանական անվտանգությունն ապահովող չափանիշ | Արդի հոգեբանություն, 2020 ,Երևան 2 (7),էջ 11-19

Լիլիթ Կարապետյան

Անձի կենսակայունության մասին պատկերացումները հոգեբանական գիտության մեջ | Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում․Երևան 2017, էջ 295-301

Լիլիթ Կարապետյան

Անձի հուզական անկայունության վրա աազդող գործոնները | Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ: Երիտասարդ հոգեբանների գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Հոգատար բարեկամ» ԲՀԿ.- 2016, էջ 44-48

Լիլիթ Կարապետյան

Ուսանողների ուսումնական դրդապատճառների, կենսակայունության եվ տիրապետման ռազմավարությունների փոխկապակցվածությունը | Կանթեղ. Գիտական հոդվածներ, 3(68) Երևան «Ասողիկ», 2016 էջ 121-130