Լիլիթ Հակոբի Արիստակեսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, քիմիկոսի որակավորմամբ
1977 - 1987 թթ. Երևանի թիվ 20 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ
1992 - 1993 թթ. 92-1130 Թեմայում, որպես ինժեներ
1993 - 2005 թթ. Ամբիոնում գործող գիտական թեմայում, որպես կրտսեր գիտաշխատող
2005 թ-ից առ այժմ «Ազոտ-, ծծումբ-, թթվածին պարունակող հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիա» բազային ֆինանսավորմամբ գիտահետազոտական լաբորատորիայում, որպես կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոնդենսացված հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ և ուսումնասիրություն:

Լեզուներ
Ռուսերեն, Անգլերեն (բառարանով)

Լիլիթ Հակոբի Արիստակեսյան

Գիտաշխատող | Քիմիայի ֆակուլտետ - Օրգանական քիմիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Լ. Հ. Արիստակեսյան, Ռ. Մ. Հակոբյան, Գ. Ս. Մելիքյան

Synthesis of new 3-cyanopyridine-2(1H)-ones with unsaturated substituents at C-4 (Նոր 3-ցիանոպիրիդին-2(1H)-օնների սինթեզը C-4 դիրքում չհագեցած տեղակալիչներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 9-13 |

Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Լ. Հ. Արիստակեսյան, Գ. Ս. Մելիքյան

Facile synthesis of 5(6)-phenyl substituted thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ones (5(6)-ֆենիլտեղակալված թիենա[2,3-d]պիրիմիդին-4-ոնների սինթեզի հեշտ եղանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 8-12 |

Hovhannisyan A., Aristakesyan L., Melikyan G.

Facile approach to the synthesis of substituted thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ones | Heterocyclic comm. (4).Volume 18, Issue 5-6, p. 253-256, ISSN (Online) 2191-0197, DOI: 10.1515/hc-2012-0095, November 201

Գ. Ս. Մելիքյան, Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Լ. Ա. Արիստակեսյան

Новый подход к синтезу 3-n-замещенных тиенопиримидин-4-онов на базе эфиров аминотиофенкарбоновых кислот (Ամինոթիոֆենկարբոնաթթուների էսթերների հիման վրա 3-n-տեղակալված թիենապիրիմիդին-4-ոների ստացման նոր մոտեցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 30-35(ռուսերեն) |

Գ. Ս. Մելիքյան , Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Լ. Ա. Արիստակեսյան

Новый подход к синтезу 3-замещенных хиназолин-4-онов на базе антранилового эфира (Նոր մոտեցում անտրանիլաթթվի էսթերի հիման վրա 3-տեղակալված քինազոլին-4-ոնների ստացմանը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 33-37 (ռուսերեն) |
 

Արտոնագիր/Patent

Գ.Ս.Մելիքյան, Ա.Ա.Հովհաննիսյան, Լ.Հ.Արիստակեսյան, Ա.Ա.Ավետիսյան

3-Արիլ-4-խինազոլինոնների ածանցյալների ստացման եղանակ | ՀՀ արտոնագիր. N1466 A2, 06.07.2004թ