Լիլիթ Սերգեյի Գաբրիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին
2000 - 2003 թթ. ասպիրանտուրա, կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
2006 թ., կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական աշխ.` <<Բարձր ջերմաստիճանների և օպտիկական ճառագայթման ազդեցությունը Chlorella pyrenoidosa-ի և Spirulina platensis-ի ֆոտոսինթեզի առաջնային գործընթացների վրա>>, 2006, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2016 – առ այսօր Դոցենտ, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
2015 – 2016 թթ. Դոցենտ, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
2012 – 2015 թթ. Դոցենտ, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն
2007 – 2012 թթ. Ասիստենտ, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն
2006 թ–ից առ այսօր: Ավագ գիտաշխատող, կենսաֆիզիկայի ամբիոն
2003 – 2006 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, կենսաֆիզիկայի ամբիոն
2001 – 2003 թթ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսաթաղանթների կենսաքիմիա, Կենսաֆիզիկական քիմիա, Կենսաթաղանթները նորմայում և ախտաբանության մեջ, Մանրէների կենսատեխնոլոգիա, Պրոկարիոտների թաղանթների կառուցվածքը և ֆունկցիաները, Մանրէների կենսատեխնոլոգիայի հիմունքները, Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆոտոտրոֆ մանրէների կենսաէներգետիկա, կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա (ծիրանագույն բակտերիաներ, միկրոջրիմուռներ, կենսաջրածնի արտադրություն, բակտերիաների աճի կարգավորում, ֆոտոխմորում, ֆոտոսինթեզ, ռեդօքս կարգավորում),
Կենսաթաղանթների կենսաֆիզիկա և կենսաէներգետիկա (թաղանթներով իոնների տեղափոխություն, թաղանթային պոտենցիալ, պրոտոնաշարժ ուժ, պրոտոն տեղափոխող ԱԵՖազներ),
Նանոտեխնոլոգիա (նանոմասնիկների «կանաչ» սինթեզ, հակամանրէային ակտիվություն):

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2021 - 2024 թթ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի դրամաշնորհի (21T-1F179) ղեկավար:
2021 - 2023 թթ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի և հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի միջազգային «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ ‐ ՀՀԲՀՀ ‐ 2021» դրամաշնորհի (21SC-BRFFR-1F012) ղեկավար:
2021 - 2022 թթ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողների դրամաշնորհ (21PR-1F0222):
2020 - 2021 թթ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողների դրամաշնորհ:
2019 - 2020 թթ. ԳԿՀԱՀ (ANSEF 2019) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-5351) դրամաշնորհի խորհրդատու:
2019 - 2020 թթ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողների դրամաշնորհ:
2018 - 2020 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի դրամաշնորհ (18T-1F045), հետազոտող:
2018 թ․ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի ճանապարհորդական դրամաշնորհ:
2018 - 2019 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողների դրամաշնորհ:
2016 թ․ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի ճանապարհորդական դրամաշնորհ:
2015 - 2017 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի դրամաշնորհ (15T-1F123), հետազոտող:
2015 թ․ Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի ճանապարհորդական դրամաշնորհ:
2015 - 2016 թթ. ԳԿՀԱՀ (ANSEF 2015) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-3777) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար:
2015 - 2016 թթ. ԳԿՀԱՀ (ANSEF 2015) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-3921) գիտական դրամաշնորհի խորհրդատու:
2013 - 2015 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի դրամաշնորհ (13-1F002), հետազոտող:
2013 - 2014 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողների դրամաշնորհ:
2013 թ․ Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի ճանապարհորդական դրամաշնորհ:
2012 - 2013 թթ. ԳԿՀԱՀ (ANSEF 2012) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-2704) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար:
2011 - 2013 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի դրամաշնորհ (11-1f202), հետազոտող:
2009 թ․ ԳԿՀԱՀ (ANSEF 2009) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-1668) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար:

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի անդամ
Ամերիկյան Մանրէաբանական ընկերության անդամ (ASM)
Կենսաքիմիկոսների ընկերության ֆեդերացիայի անդամ (FEBS)
Կենսաֆիզիկայի համահայկական ասոցիացիայի անդամ (IUPAB)
Եվրոպական Մանրէաբանական ընկերության ֆեդերացիայի անդամ FEMS Ջրածնի Էներգիայի միջազգային ասոցիացիայի անդամ (IAHE)
2022: «Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» բնագիտական մասնագիտությունների անվանակարգում:
2019: Արդյունավետ աշխատանքի համար պատվոգիր՝ ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ:
2015: Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների բիզնես գաղափարների մրցանակ (ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (UNIDO) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների գլոբալ ինովացիոն ծրագիր ՓՄՁ-ների համար» ծրագիր)
2012: «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի և «Պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության մրցանակ միջազգային գիտական հանդեսներում առավելագույն հղում ունեցող հոդվածների մրցույթում հաղթող ճանաչվելու համար:
2011: «Լավագույն գիտական աշխատանք» մրցանակ, Համաշխարհային Հայկական Կոնգրեսի, Ռուսաստանի հայերի միության և ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի մրցանակ բնական գիտությունների բնագավառում լավագույն գիտական աշխատանքի համար

Պարգևներ
2022 թ. «Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» բնագիտական մասնագիտությունների անվանակարգում:
2019 թ. Արդյունավետ աշխատանքի համար պատվոգիր՝ ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ
2015 թ. Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների բիզնես գաղափարների մրցանակ (ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (UNIDO) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների գլոբալ ինովացիոն ծրագիր ՓՄՁ-ների համար» ծրագիր)
2013 թ. «Արդյունավետ Գիտաշխատող 2013» մրցանակ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
2012 թ. «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի և «Պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության մրցանակ միջազգային գիտական հանդեսներում առավելագույն հղում ունեցող հոդվածների մրցույթում հաղթող ճանաչվելու համար:
2011 թ. «Լավագույն գիտական աշխատանք» մրցանակ, Համաշխարհային Հայկական Կոնգրեսի, Ռուսաստանի հայերի միության և ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի մրցանակ բնական գիտությունների բնագավառում լավագույն գիտական աշխատանքի համար

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին
The Biochemistry Global Summit (25th IUBMB Congress, 46th FEBS Congress, 15th PABMB Congress), Portugal, Lisbon, July 9-14, 2022.
FEMS Conference on Microbiology, Belgrade, Serbia, June 30–Jule 2, 2022.
Int. scientific conference “Molecular, membrane and cellular fundamentals of biosystem operation”, Minsk, Belarus, June 15–17, 2022.
V International Conference on Biotechnology and Health, Yerevan, Armenia, October 29–31, 2020.
Int. scientific conference “Molecular, membrane and cellular fundamentals of biosystems operation”, Minsk, Belarus, June 17-19, 2020.
Int. Conference “Modern trends in biochemistry, radiation and space biology: the Great Sissakian and importance of his research”, Yerevan, Armenia, November 11–13, 2019.
44th FEBS Congress, Krakow, Poland, July 6-11, 2019.
10th Int. Conference “Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability”, Saint Petersburg, Russia, June 23-28, 2019.
FEBS Advanced Lecture Course “Current Advances in Pathogen Research”, Yerevan, Armenia, March 25-30, 2019.
VIII Int. Congress “Low and Superlow Fields and Radiations in Biology and Medicine”, St. Petersburg, Russia, September 10–14, 2018.
43th FEBS Congress, Prague, Czech Republic, July 9-12, 2018.
Int. scientific conference “Molecular, membrane and cellular fundamentals of biosystems operation”, Minsk, Belarus, June 27-29, 2018.
ASM Workshop “ASM week in Armenia: Microbiology today”, Yerevan, Armenia, October 2–6, 2017.
5th Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century”, Yerevan, Armenia, October 1, 2017.
International scientific conference “Molecular, membrane and cellular fundamentals of biosystems operation”, Minsk, Belarus, June 28-30, 2016.
FEBS Advanced Lecture Course “Current Advances in Pathogen Research”, Yerevan, Armenia, March 21-26, 2016.
ASM Workshop on Culture of Responsibility: from Lab to Environment, Yerevan, Armenia, September 30, 2015.
VII Int. Congress “Low and Superlow Fields and Radiations in Biology and Medicine”, St. Petersburg, Russian Federation, September 7–11, 2015.
10th EBSA European Biophysics Congress, Dresden, Germany, July 18-22, 2015.
3rd International Scientific Conference on “Dialogues on Sciences”, Yerevan, Armenia, 2015, June 23–26.
International Scientific Workshop “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, 2014, October 5–8.
4rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century”, Yerevan, Armenia, 2014, May 3–4.
38th FEBS Congress “Mechanisms in Biology”, St. Petersburg, Russian Federation, 2013, July 6–11.
3rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century”, Yerevan, Armenia, 2012, April 28.

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ), գերմաներեն (բավարար)

lgabrielyan@ysu.am

Լիլիթ Սերգեյի Գաբրիելյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Trchounian, L. Gabrielyan, N. Mnatsakanyan

Metal Nanoparticles (eds. Y. Saylor, V. Irby): Chapter 4. Nanoparticles of Various Transition Metals and Their Applications as Antimicrobial Agents | Nova Science Publishers. 2018, 161-211 pp.

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A.

Investigation of proton motive force and proton ATPase activity role in Rhodobacter sphaeroides hydrogenase activity | Eur. Biophys. J., V. 42, suppl. 1, p. S39, ISSN: 0175-7571 (Print) 1432-1017 (Online)

Թռչունյան Ա., Բաղրամյան Կ., Փոլադյան Ա., Գաբրիելյան Լ.

Կենսաբանական թաղանթների կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա և կենսաքիմիա | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 130 էջ

Gabrielyan L., Trchounian A.

Purple bacteria and cyanobacteria as potential producers of molecular hydrogen: an electrochemical and bioenergetics approach, 2009, Chapter of book | In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 233-273

Джавршян Дж., Габриелян Л.С.

Исследование индукции флуоресценции некоторых микроводорослей при последовательном действии экстремальных температур и видимого света | БЖА, N4, 2003, стр. 287-290
 

Հոդված/Article

L. S. Gabrielyan, Timotina M., Aghajanyan A., Schubert R., Trchounian K.

Biosynthesis of silver nanoparticles using extracts of Stevia rebaudiana and evaluation of antibacterial activity | World J Microbiol Biotechnol 38, 196. https://doi.org/10.1007/s11274-022-03393-3

L. S. Gabrielyan, Manoyan J., Samovich T., Kozel N., Demidchik V.

Growth characteristics, biohydrogen production and photochemical activity of photosystems in green microalgae Parachlorella kessleri exposed to nitrogen deprivation | Int. J. Hydrogen Energy, 47 (38), 16815-16823, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.03.194

Ջ. Գ. Մանոյան, Լ. Ս. Գաբրիելյան

Էթանոլի արտադրության թափոնը՝ որպես կանաչ ջրիմուռ Chlorella vulgaris-ում ջրածնի ֆոտոարտադրության արժեքավոր հումք | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 232-239 |

L. Gabrielyan, S. Gevorgyan, R. Schubert, M. Yeranosyan, A. Trchounian, K. Lorenzen, K. Trchounian

Antibacterial activity of royal jelly-mediated green synthesized silver nanoparticles | AMB Express, 2021, 11, 51

Л. Габриелян

Перспективы применения отходов алкогольной промышленности в фотовыделении водорода пурпурной бактерией Rhodobacter sphaeroides | Journal of the Belarusian State University. Biology, 2021, N 1, p. 70-77
1   2   3   4   5   6   7   8   15  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

L. S. Gabrielyan, Manoyan J.

Brewer’s spent grain as a potential substrate for hydrogen production by Parachlorella kessleri | FEBS Open Bio, 12: P-02.4-022, p. 184, doi: 10.1002/2211-5463.13440

L. S. Gabrielyan, Hakobyan L., Manoyan J., Panosyan E.

Hydrogen generation in sulfur-deprived green microalgae Chlorella vulgaris | FEBS Open Bio, 12: P-02.4-021, pp. 183-184, doi: 10.1002/2211-5463.13440

L. S. Gabrielyan, Hambaryan L., Harutyunyan A.

Effect of various carbon sources on the growth properties and photosynthetic pigments content of Spirulina platensis | FEBS Open Bio, 12: P-02.4-015, pp. 181-182, doi: 10.1002/2211-5463.13440

L. S. Gabrielyan, Aghajanyan A., Timotina M., Trchounian K.

Antibacterial activity of silver nanoparticles biosynthesized from Stevia rebaudiana extract | FEBS Open Bio, 12: P-05.2-001, p. 309, doi: 10.1002/2211-5463.13440

L.S. Gabrielyan, Harutyunyan A.A., Aghajanyan A.A.

Bactericidal effect of green silver nanoparticles against Enterococcus hirae | Proc. Int. scientific conference “Molecular, membrane and cellular fundamentals of biosystem operation”, Minsk, Belarus, June 15–17, p. 153; ISBN: 978-985-881-415-1
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը