Լիլիթ Գառնիկի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
1988 - 1991 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների բաժին (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն) ասպիրանտուրա

Մասնագիտական գործունեությունը
1991 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս (այժմ` ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն)
2004 թ-ից Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Վերապատրաստում
1999 թ. Ֆրանսիա, Պոլ Վալերի- 3 համալսարան
2001 թ. Ֆրանսիա, Պոլ Վալերի- 3 համալսարան
2006 թ. Ֆրանսիա, Պոլ Վալերի- 3 համալսարան (համաղեկավարությամբ դոկտորանտուրա, հրավիրյալ դասախոս)
2009 թ. Ֆրանսիա, Պոլ Վալերի -3 համալսարան (համաղեկավարությամբ դոկտորանտուրա)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն (ազատ), անգլերեն (բառարանի օգնությամբ)

Լիլիթ Գառնիկի Կարապետյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Ավետիսյան, Թ. Բլբուլյան, Լ. Կարապետյան

Ֆրանսերենի 10 թեստ դիմորդների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010

Լ. Կարապետյան, Թ. Բլբուլյան , Հ. Ավետիսյան

Ֆրանսերենի տաս թեստ | Երևան, Անտարես հրատ. ,2008

Լ. Կարապետյան

Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի հավելված | Բուհ ընդունվողների համար: Համահեղինակ: Երևան, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, 2001
 

Հոդված/Article

Կարապետյան Լ., Հարությունյան Զ.

Արքետիպային պատկերները ժան ժիոնոյի վիպակում | Foreign Languages for Special Purposes, 2020, 8 (17), 16-29 էջ

Զավեն Հարությունյան, Լիլիթ Կարապետյան

Համեմատական կառույցի պատկերավորությունը որպես հեղինակի անհատական ոճի դրսևորման միջոց | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 124-129

Լիլիթ Կարապետյան

Համեմատությունը որպես միջգիտակարգային ուսումնասիրության առարկա | Foreign Languages in Higher Education, 2016, 1-2(20), 81-89 էջ |

Լ. Կարապետյան

Գեղարվեստական համեմատության նշանագիտական բնույթը | Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի`որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման արդիական խնդիրները գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010

Լ. Կարապետյան

L’analyse textuelle selon le principe de coopération de H .P. Grice | ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես, 6 : Երևան, Ասողիկ հրատ., 2007
 

Թեզիս/Thesis

Լ. Կարապետյան

L’analyse textuelle selon le principe de coopération de H .P. Grice | Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ, ԵՊՀ հրատ., 2006