Լիլիթ Ռազմիկ Մովսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2008 թ-ից ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, հայցորդ
2008 - 2018թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
2018թ. մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի բ.գ.թ., ասիստենտ


Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
2007 թ-ից մինչ այժմ Հայաստանի հանրային ռադիոյի արտասահմանի համար տրվող հաղորդումների խմբագրությունում որպես ադրբեջաներեն հաղորդումների թարգմանիչ-խմբագիր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ադրբեջաներեն լեզու, լեզվի պատմություն, բառապաշար, ադրբեջաներենի քերականություն,լեզվաքաղաքականությունը Ադրբեջանում, թուրքերեն լեզու

Լեզուներ
Հայերեն,ռուսերեն,անգլերեն,ադրբեջաներեն, թուրքերեն

Լիլիթ Ռազմիկ Մովսիսյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիլիթ Մովսիսյան

Ադրբեջաներենի դասագիրք | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 254 էջ

Լ. Մովսիսյան

Ադրբեջաներենի դասագիր | խմբ.բան.գիտ. թ, դոց. Ռուբեն Մելքոնյանի,Երևան, ԵՊՀ , 2012, էջ 240
 

Հոդված/Article

Լ. Մովսիսյան

ԵՊՀ-ում ադրբեջաներենի դասավանդման խնդիրների ու մեթոդների շուրջ | «Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 89-96

Մովսիսյան Լիլիթ

Արդի հայ և ադրբեջանական մամուլի լեզվի բառապաշարի զուգադրական քննություն | Արևելագիտության հարցեր, 2018, հատոր 14, էջ 315-328

Мовсисян Л. Р.

Современная лексика азербайджанского языка: язык электронных СМИ | Актуальные вызовы современной науки, Международная научно-практическая интернет-конференция. 2016, 83-86 стр. |

Լիլիթ Մովսիսյան

Հայալեզու լրատվամիջոցներն Ադրբեջանում | Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3(9), 106-116 էջ, Հայաստան |

Լիլիթ Մովսիսյան

Ժամանակակից ադրբեջանական էլեկտրոնային լրատվամիջոցների՝ քաղաքական և ռազմական բնույթի հրապարակումների բառապաշարային պատկերը | Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 217-224 էջ, Հայաստան