Լիլիթ Սուրենի Պիպոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972-1977- Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շինարարական ֆակուլտետի ճարտարապետության բաժին
1980-1983 – ՀԽՍՀ ԳԱ Արվեստի ինստիտուտի ասպիրանուրա

Գիտական աստիճան
Ճարտարապետական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական թեմա
<<Գուգարքի ժողովրդական ճարտարապետությունը>>, 1991 թ.

Աշխատանքային փորձ
1983-2002 – ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, գիտաշխատող
2004- ից առ այսօր – ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ճարտարապետության պատմություն
Հայկական ճարտարապետության պատմություն
Հին Հունաստանի և Հռոմի արվեստ
Երաժշտության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ աշխարհիկ և պաշտամունքային շինությունների ճարտարապետությունը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ Ճարտարապետների միության անդամ

Լիլիթ Սուրենի Պիպոյան

Ճարտարապետության թեկնածու, ասիստենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիլիթ Պիպոյան

Ճարտարապետության հիմունքներ | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 190 էջ

Լիլիթ Պիպոյան

Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի արվեստ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 48 էջ
 

Հոդված/Article

Л. Пипоян

Националный стиль в современной жилой архитектуре Армении | "Архитектура, дизайн, строительство", М. 2005, N 6, стр. 12-13

Լ. Պիպոյան

Հայ-վրացական մշակութային կապերի դրսևորումը ժողովրդական ճարտարապետության մեջ | «Սովետական արվեստ», թիվ 2, Երևան, 1991, էջ 1

Լ. Պիպոյան

Լոռվա բնակարանի հատակագիծը և ծավալա-տարածական լուծումները | «Կուլտուր-լուսավորչական աշխատանք», թիվ 11, Երևան, 1990, էջ 19-21

Լ. Պիպոյան

Ռուսական ժողովրդական բնակարանը Հյուսիսային Հայաստանի ռուս վերաբնակիչների բնակավայրերում - փոխազդեցություններ տեղի հայկական ժողովրդական ճարտարապետության հետ | "Архитектура и строительство", թիվ 4, Երևան, 1989, էջ 28

Լ. Պիպոյան

Գուգարքի ժողովրդական բնակարանի փայտյա զարդաքանդակների սեմանտիկան | "Архитектура и строительство", թիվ 4, Երևան, 1989, էջ 28
 

Թեզիս/Thesis

Լ. Պիպոյան

Քաղաքաշինության խնդիրները նոր` կապիտալիստական հասարակարգի պայմաններում | Օրաթերթ «Առավոտ» թիվ 67, Երևան, 2004, էջ 2

Լ. Պիպոյան

Իդեալական քաղաք: Մարդը նրա տարածության մեջ | «Ուտոպիական հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար, Զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2003, էջ 30-32