Լիլիթ Սամվելի Կարապետյան
Կենսագրություն
Ծրագրի համակարգող

Կրթություն
2000 - 2004 թթ. Բանասիրական, մանկավարժության բակալավրի աստիճան, մասնագիտացում՝ անգլերեն լեզու և գրականություն, Երևանի պետական համալսարանի Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ
2009 - 2011 թթ. Եվրոպագիտություն մասնագիտության մագիստրոսի կոչում, ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն

Աշխատանքային փորձ
2008 թ.ից մինչ օրս Ծրագրի համակարգող, Եվրոպական ուսումնասիրությունների մագիստրոսական ծրագիր, Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն
2019 թ.ից մինչ օրս Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ծրագրի օգնական, Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն/ Երևանի պետական համալսարանի, Գլոբալ Կամպուս և Right Livelihood հիմնադրամի համագործակցության շրջանակներում:
2020 - 2021 թթ. Ծրագրի պատասխանատու Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ապաինստիտուցիոնալացման վերաբերյալ փորձի փոխանակում/ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն/ Երևանի պետական համալսարանի, Գլոբալ Կամպուս և Right Livelihood հիմնադրամի համագործակցության շրջանակներում:
2007 - 2008 թթ Բաժնի օգնական, Երևանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ակադեմիական գրություն» դասախոսություն Եվրոպական ուսումնասիրությունների մագիստրատուրայի ուսանողների համար, Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն

Վերապատրաստում
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման հայկական ազգային կենտրոն հիմնադրամ (ՈԱԱԿ):

Հետազոտություններ և հրապարակումներ
«Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա և Մոլդովա» գիտական հոդվածների ժողովածու (հայերեն 2015 թ.):
«Հայկական կտակների իրավական շրջանակի ուսումնասիրություն» Երևան, 2014 թ․:
«Արտասահմանում հայկական մշակութային ժառանգության իրավական կարգավիճակը» Երևան 2013 թ․:

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), Adobe Acrobat, Photoshop, 84 wpm

Լիլիթ Սամվելի Կարապետյան