Լիպարիտ Պետրոսի Տեփոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1983 - 1986 թթ. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտ, ք. Մոսկվա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու, ք. Մոսկվա, 1987
ատենախոսության վերնագիրը` «Չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումներ», ղեկավար` ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Ա. Ա. Դեզին
25․11․21 թ․ Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
1987 - 1990 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
1990 - 2000 թթ․ ԵՊՀ, Դիֆերենցիալ հավասարումներ ամբիոնի ասիստենտ
2000 - 2021 թթ․ Դիֆերենցիալ հավասարումներ ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ` Սովորական և մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ
Մասնագիտական դասընթացներ` Բաշխումների տեսություն, Սոբոլևի տարածություններ, Եզրային խնդիրների տեսության ընդհանուր հարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գծային օպերատորների սպեկտրալ տեսություն, վերասերվող հավասարումներ, Սոբոլևի կշռային տարածություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
DAAD կրթաթոշակ 1995, 2000, 2004, 2008

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

tepoyanl@ysu.am
(+374 10) 55-11-48

Լիպարիտ Պետրոսի Տեփոյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ.Պ. Տեփոյան

The Neumann Problem for a Degenerate Differential-Operator Equation | Bulletin of TICMI (Tbilisi International Centre of Mathematics and Informatics), vol.14, 2010, pp.1-9

Հ. Ա. Ասատրյան, Մ. Ի. Կարախանյան, Տ. Ն. Հարությունյան, Լ. Պ. Տեփոյան, Ա. Հ. Քամալյան, Ի. Գ. Խաչատրյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Դիֆերենցիալ հավասարումներ», «Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ» և «Ֆունկցիոնալ անալիզ» առարկաներից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008թ., 48 էջ |

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004
 

Հոդված/Article

Hakobyan G.S., Tepoyan L.P.

Uniqueness of generalized solution for a non linear differential equation with degeneration | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, vol. 35, no. 3, 2000, pp. 74-79

Գ.Ս. Հակոբյան , Լ.Պ. Տեփոյան

Uniqueness of Generalized Solution for a Nonlinear Differential Equation with Degeneration | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, vol. 35, no. 3, 2000, pp. 74-79

Tepoyan L.P.

On a Degenerate Differential-Operator Equation of Higher Order | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Matematika, vol. 34, no. 5, 1999, pp. 48-56

Tepoyan L.P.

Degenerate Differential-Operator Equations of the Fourth Order | Differential'nye Urawneniya, vol. 23, no. 8, 1987, pp. 1366-1376
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

L. Tepoyan

The Generalized Neumann Problem for a Degenerate Operator | International Conference Mathematics in Armenia (Advances and Perspectives), Yerevan, 2003, p.p. 84-85

L. Tepoyan

Continuity of the Spectrum for a Degenerate Operator | International Conference Harmonic Analysis and Approximations,II, Yerevan, 2001, p.p. 59-60