Լուիզա Ալեքսանդրի Տեր-Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Հայ պատմավեպը ռուսերեն թարգմանություններում:Ոճի վերարտադրման խնդիրը»
10.01.01 - ռուս գրականություն
10.01.03 - ԽՍՀՄ ժողովուրդների գրականություն (հայ գրականություն)
1990 թ-ին Երեվանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակ-րի ) դոցենտ
2000 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակ-րի ) ասիստենտ
1993 - 2000 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակ-րի ) դասախոս
1991 - 1994 ԵՊՀ ռեկտորի խորհրդատուի օգնական
1981 - 1991 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի օգնական
1980 - 1981 թթ. ՀՍՍՀ Բարձրագույն եվ միջնակարգ կրթության բուհերի ռեկտորների խորհուրդի ավագ տեսուչ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզվի դասավանդում ԵՊՀ բնագիտական ֆակուլտետներում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզվաբանություն
Լեզուն որպես մշակույթի հայելի
Լեզուն որպես մշակույթի կոնցեպտ
Լեզվի պատմություն
Լեզվի հաղորդակցական տեսանկյուններ
Լեզվի և գրականության դասավանդում
Լեզվի և գրականության դասավանդման նորարարական մեթոդներ
Միջմշակութային կոմպետենցիայի ձևավորում
Բանասիրական առարկաների դասավանդման մեթոդական տեսանկյունները
Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ

Լուիզա Ալեքսանդրի Տեր-Սարգսյան

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (բնագիտական ֆակուլտետների համար)
 
 

Գիրք/Book

Балаян П. Б., Тер-Саркисян Л. А., Ходжумян Б. С.

Учебник по русскому языку.Грамматика.Коммуникация.Речь. | Изд. ЕГУ, 2015, Изд. ЕГУ, 472 стр. |
 

Հոդված/Article

Тер-Саргсян Л. А.

Учебное пособие по русскому языку для студентов - фармакологов химического факультета | Спецтексты и грамматические задания (Մասնագիտական տեքստեր եվ քերականական վարժություններ), ԵՊՀ, Եր., 2010, 230 էջ (ռուսերեն)

Тер-Саргсян Л. А.

О применении рекомендаций современной методической литературы по обучению русскому языку как языку специальности | (Материалы международной конференции) - «Միջազգային գիտաժողովի նյութեր». Ստեփանակերտ, ԱՊՀ հրատ., 2009, պրակ I, էջ 98-100 (ռուսերեն)

Л. А. Тер-Саркисян

К проблеме отображения в переводе стиля автора произведения (Թարգմանության մեջ ստեղծագործության հեղինակի ոճի արտացոլման խնդրի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 173-181 |

Тер-Саргсян Л. А.

О сборнике заданий по практической грамматике русского языка как дополнительного материала к общему курсу практического русского языка | (Материалы международной конференции / «Միջազգային գիտաժողովի նյութեր»), Եր., ԵՊՀ, 2007 (ռուսերեն)

Тер-Саргсян Л. А.

К проблеме отображения в переводе стиля автора произведения | «Բանբեր Երեւանի համալսարանի» № 2, 2007, էջ 173 - 182
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը