Լուիզա Ալեքսանդրի Տեր-Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Հայ պատմավեպը ռուսերեն թարգմանություններում:Ոճի վերարտադրման խնդիրը»
10.01.01 - ռուս գրականություն
10.01.03 - ԽՍՀՄ ժողովուրդների գրականություն (հայ գրականություն)
1990 թ-ին Երեվանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակ-րի ) դոցենտ
2000 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակ-րի ) ասիստենտ
1993 - 2000 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակ-րի ) դասախոս
1991 - 1994 ԵՊՀ ռեկտորի խորհրդատուի օգնական
1981 - 1991 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի օգնական
1980 - 1981 թթ. ՀՍՍՀ Բարձրագույն եվ միջնակարգ կրթության բուհերի ռեկտորների խորհուրդի ավագ տեսուչ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզվի դասավանդում ԵՊՀ բնագիտական ֆակուլտետներում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզվաբանություն
Լեզուն որպես մշակույթի հայելի
Լեզուն որպես մշակույթի կոնցեպտ
Լեզվի պատմություն
Լեզվի հաղորդակցական տեսանկյուններ
Լեզվի և գրականության դասավանդում
Լեզվի և գրականության դասավանդման նորարարական մեթոդներ
Միջմշակութային կոմպետենցիայի ձևավորում
Բանասիրական առարկաների դասավանդման մեթոդական տեսանկյունները
Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ

Լուիզա Ալեքսանդրի Տեր-Սարգսյան

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (բնագիտական ֆակուլտետների համար)
 
 

Գիրք/Book

Балаян П. Б., Тер-Саркисян Л. А., Ходжумян Б. С.

Учебник по русскому языку.Грамматика.Коммуникация.Речь. | Изд. ЕГУ, 2015, Изд. ЕГУ, 472 стр. |
 

Հոդված/Article

Тер-Саркисян Л. А., Шатирян А. М.

Новые подходы в практике обучения русскому языку и литературе студентов неязыковых факультетов | “Русский язык в Армении”, No4, Ер., 2003, с.32-35

Тер-Саркисян Л. А., Шатирян А. М.

Некоторые методические рекомендации по преподаванию студентам русской литературы | Материалы международной конференции, Ер., РАУ, 2002, с. 67-68

Л. А. Тер-Саркисян

Анализ способов перевода национальных слов армянского языка на русский (На материале переводов исторического романа Раффи «Самвел») (Հայերեն բնիկ բառերի ռուսերեն թարգմանելու ձևերի վերլուծություն (Րաֆֆու «Սամվել» պատմական վեպի թարգմանությունների նյութերի հիման վրա)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (55), Երևան 1985թ., էջ 151-164 |

Л. А. Тер-Саркисян

Три «Родника Эгнар» (Երեք «Հեղնար աղբյուր») | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 243-251 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը