Լուսիկ Բախտիարի Հովակիմյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2000 թ-ին Դոցենտ, Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի №2 ամբիոն
1992 - 2000 թթ. Դասախոս, Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի №2 ամբիոն
1995 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարան (նախկինում` Մ. Թորեզի անվան Մոսկվայի պետական մանկավարժական օտար լեզուների ինստիտուտ)
1983 - 1985 թթ. Ստաժոր-հետազոտող, ԵՊՀ
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ-ին ԵՊՀ ասպիրանտական մինիմումների անգլերեն լեզվի հանձնաժողովի անդամ
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
2001 - 2004 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի մեթոդ հանձնաժողովի անդամ
1998 - 2002 թթ. Համաշխարհային բանկի ԳԲԱԾԻԳ գրասենյակ
1995 - 2000 թթ. Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայկական գրասենյակ

Դրամաշնորհներ
2000 - 2001 թթ. Վերապատրաստում ԱՄՆ ԲՈՒՀերում Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, ԱՄՆ

Լուսիկ Բախտիարի Հովակիմյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

L. Hovakimyan

Briefings on political and social issues | Yerevan, Yerevan University Press, 2012

Lusik Hovakimyan

Linguistic mosaic | Yerevan, Yerevan University Press, 2007

Լուսիկ Բախտիարի Հովակիմյան

Լեզվի նկատմամբ ճանաչողական մոտեցման առանձնահատկությունները | Երևան, 2001
 

Հոդված/Article

L. B. Hovakimyan

The Role of TED Talks in Fostering Students' Intercultural Communication Competence | Профессиональное лингвообразование. 2016, p. 246-250 |

Հովհաննիսյան Աստղիկ, Հովակիմյան Լուսիկ

Գործարարական անգլերենի դասավանդման հայեցակերպը բուհում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 284-289 էջ, Հայաստան

Հովակիմյան Լուսիկ

TED Talks as a Tool for Enhancing Listening Comprehension | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 102-111 էջ

Հովակիմյան Լուսիկ

First Steps in Learning Specialist Vocabulary | Օտար լեզուները Հայաստանում, 2015թ․, 5, 30-37 էջ

Lusik Hovakimyan

The place of the business communication course within the curriculum English for students of Economics | Foreign Language for Special Purposes, Yerevan University Press, 2005, p. 41-46