Լուսինե Վաղինակի Ավագյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն
1996 թ. Անգլերենի թիվ մեկ ամբիոնի դասախոս
12 հոկտեմբերի - 18 դեկտեմբերի 2010 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Մասնագիտական գործունեություն
2001 թ. Հայաստանի Բայրոնյան Ընկերություն, անդամ

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (խոսակցական)

Լուսինե Վաղինակի Ավագյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Լիանա Խալաթյան, Լուսինե Ավագյան

Փոխներգործոն մեթոդներ | Հայոց լեզու և գրականություն, 2016, 1, 19-21 էջ |

Лусине Авакян

Роль наречие с суффиксом “ly” в организации текста газетной статьи | Օտար լեզուներ բարձրագույն դպրոցում, Երևան, 2009, էջ 178 - 183 |