Լուսինե Արտաշեսի Բագումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ` անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ (մագիստրոսի աստիճան)
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ` անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ (բակալավրի աստիճան)

Աշխատանքային փորձ
Դասախոս` Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնում (2009 թ-ից մինչ օրս)
Դասախոս. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների
ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբինում (2008 թ-ի սեպտեմբեր - 2010 թ-ի հունվար)
1-ին կարգի մասնագետ. Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի ընդհանուր բաժնում (2009 թ-ի հունվար)
Անգլերեն լեզվի ուսուցիչ. Տոռա ուսումնական կենտրոնում (2008 թ-ի հուլիս - 2008 թ-ի հոկտեմբեր)
Պրակտիկա
ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ (2006 թ-ի մարտ)

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (վարժ), ֆրանսերեն (լավ)

Համակարգչային հմտություններ
Windows, MS office, Excel

Լուսինե Արտաշեսի Բագումյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Seda Gabrielyan, G. Hakobyan, L. Bagumyan

Textbook of legal and economic translation | Դասագիրք: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 158 էջ

Ս. Գաբրիելյան, Գ. Հակոբյան, Լ. Բագումյան

Մասնագիտական տեքստերի ժողովածու | Ուս. ձեռնարկ թարգմանչական բաժնի ուսանողների համար, հեղինակային հրատ., Երևան, 2010
 

Հոդված/Article

Tatevik Kalaejian, Lusine Bagumyan

Analysis of the armenian translation of J.K. Rowling’s “Harry Potter and the philosopher’s stone” according to the translation procedures by J. P. Vinay and J. Darbelnet | Աստղիկ : 2016թ․, 27, 275-288 էջ, Հայաստան |

Լուսինե Բագումյան, Լուիզա Գասպարյան

Թարգմանությունը որպես ուսուցման մեթոդ անգլերեն դասավանդելիս | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 246-255 էջ, Հայաստան |

Սարգսյան Դ. Յ., Բագումյան Լ. Ա.

Քենեթ Գրեհմերի «Քամին ուռիների մեջ» վեպի կերպարների հոգեբանական վերլուծություն (թարգմանության հոգելեզվաբանական հիմնախնդիր) | Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները 5-րդ, 2015, 57-60 էջ |

Բագումյան Լ., Գաբրիելյան Ս.

Քենեթ Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» ստեղծագործության շրջադասությունները (ինվերսիան) և դրանց հայերեն թարգմանության խնդիրը | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2 (19), 3-10 էջ |

Seda Gabrielyan, Lusine Bagumyan

Lewis Carroll’s, Rudyard Kipling’s and Kenneth Grahame’s Worlds of Imagination | ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ.,,N 20-21, էջ. 284-290, 2010-2011