Լուսինե Գեղամի Բոստանջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2010 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2009 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների մանակավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2005 թ-ից ԵՊՀ, հայցորդ
1992 - 1990 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, գերազանցության դիպլոմ

Մասնագիտական փորձ
2005 թ-ից ԵՊՀ Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի լաբորանտ

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն

Լուսինե Գեղամի Բոստանջյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Papoyan, I. Burnazyan, L. Bostanjyan

Security Issues in English | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 88 էջ

Ի. Բուռնազյան , Ա. Պապոյան, Լ. Բոստանջյան , Լ. Եղիկյան , Է. Ոսկանյան

Անգլերեն - հայերեն - ռուսերեն հապավումների համառոտ բառարան | Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2007
 

Հոդված/Article

I. Burnazyan, A. Papoyan, L. Bostanjyan

On Some Aspects of Developing Speaking Skills in ESL and ESP Collaborative Classrooms | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», 2021, թիվ 1 (30), էջ 131-144

Бостанджян Л.

Жанровые особеннoсти дипломатического письма в английском языке | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 150 - 157 |

Марина Мкртчян, Лусине Бостанджян

Влияние гендерного фактора на процесс перевода | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 67-74 |

Lusine Bostanjyan, Ruzanna Melikyan

On Some Aspects of Teaching Diplomatic Correspondence in English | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 140-144 |

Irine Boornazyan, Lusine Bostanjyan

The Impact of Political Correctness on English | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 13 - 19 |
 

Թեզիս/Thesis

Bostanjyan Lusine, Burnazyan Irina

Russian as an Intermediary between Armenian and Russian | Standard and Variation in Second Language Education:a Cross-Linguistic Perspective, 2015, p. 25 |