Լուսինե Հրաչիկի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր, ՀՀ բարձրագույն
որակավորման հանձնաժողով
2002 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի
արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի
հայցորդ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի
մագիստրատուրա (Անգլերեն լեզու)
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի բակալավրիատ (Անգլերեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ-ի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի լաբորանտ
2002 - 2005 թթ. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (առաջին կարգի մասնագետ)
2003 - 2004 թթ. ԵՊՀ-ի անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս` համատեղության կարգով

Մասնակցություն միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների
2010 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ
2001 թ. Կոնֆերանս ազատազրկման այլընտրանքների վերաբերյալ (ՀՀ պատվիրակության թարգմանչուհի), Ռումինիա, Բուխարեստ

Հասարակական գործունեություն
2001 թ-ից առ այսօր Թարգմանչական և խմբագրական օժանդակություն ՀՀ դատավորների միությանը

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն (մասնագիտական), ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (խոսակցական), վրացերեն (սկսնակ)

Լուսինե Հրաչիկի Սարգսյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լուսինե Սարգսյան

Բանավոր թարգմանության հմտությունների ուսուցման մեթոդական ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 50 էջ

Ludmila Hovhannisian, Lusine Sarkissian

D. H. Lawrence's World of Imagery | ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., N 13, էջ 198-205, Երևան, 2003թ.
 

Հոդված/Article

Լուսինե Սարգսյան

Բանավոր թարգմանության դասավանդման մեթոդները | Մանկավարժական միտք, 2016, N 3-4, էջ 345-349 էջ

L. Sargsyan

Speech Errors, Their Correction and Feedback | Qualification courses research paper, 2010, YSU

L. Sargsyan

James Joyce’s Shorter Works (The Early Period) | Dissertation, 2009, YSU

L. Sargsyan

J. Joyce and the Irish Literary Influences | Garoun, Yerevan, 2007, N 3-4, pp. 129-132

L. Sargsyan

The Hero’s Evolution in Joyce’s Early Period Works | Garoun, Yerevan, 2006, N 7-8, pp. 121-124