Լուսինե Արտաշեսի Համբարձումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1973-83 Երևանի N 114 դպրոց
1983-88 ԵՊՀ, Բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականության բաժին

Մասնագիտական փորձ
1994 թ.-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2013թ.-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի լեզու և միջմշակութային հաղորդակցություն անգլերեն ամբիոնի դասախոս

Գիտահետազոտական աշխատանք
2004 թ. ԵՊՀ- կողմից գործուղվել եմ Գերմանիայի Մայնհամ քաղաքի լեզվաբանության համալսարանում
Կորպուս լեզվաբանության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներ կատարելու

Ակադեմիական դասընթացներ
Լեքսիկա, պրակտիկ քերականության դասընթաց, գրավոր, բանավոր խոսքի դասընթաց

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Կորպուս լեզվաբանություն, կիրառական քերականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն (վարժ) և գերմաներեն (խոսակցական)

Մասնագիտական անդամակցություն
(ԱՈւՀԱ) Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա

Լուսինե Արտաշեսի Համբարձումյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Marine Yaghubyan, Marianna Ohanyan, Armine Khachatryan, Siranoush Ghaltakhchyan, Lusine Hambardzumya, Izabella Sahakyan, Syuzanna Grigoryan

Guidebook English For University Students | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ |

L. Hambardzumyan

English in Use (Part 2) | A textbook for pre-intermediate students, «Լուսակն», Երևան, 2012

Լ. Համբարձումյան, A. Ghukasyan, A. Ayunts

English in Use | Textbook, A textbook for high school students: Yerevan «Lusakn» 2011

L. Hambardzumyan, A. Ayunts, A. Ghukasyan, M. Khazakyan

A Course in Modern English | A new publication with corrections, «Լուսակն», Երևան, 2010

Լ. Համբարձումյան

Twenty steps to Twenty Scores | Textbook, A new publication with corrections and appendix: co-author. Yerevan 'Lusakn' 2010
 

Հոդված/Article

Lusine Hambardzumyan, Izabela Sahakyan

Character Shaping as an Integral Part of Education | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 185-192 էջ |

Լուսինե Համբարձումյան

Անձի ձևավորումը որպես կրթության անբաժանելի մաս | “Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույց”, Լուսակն