Լուսինե Արամի Հայթյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1991 - 1996 թթ. ուսանող պատմության ֆակուլտետի, միջազգային հարաբերությունների բաժին, ԵՊՀ: Տրված է միջազգայնագետ-պատմաբանի որակավորում: Գերազանցության դիպլոմ
1994 - 1997 թթ. ուսանող ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, ԵՊՀ: Տրված է բանասերի, ուսուցչի, թարգմանչի որակավորում: Գերազանցության դիպլոմ:
2000 թ-ից հայցորդ, ԵՊՀ
2005 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման վկայական, ԵՊՀ
2009 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման վկայական, ԵՊՀ
2021 թ-ից Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն
1997 թ-ից մինչ այժմ դասախոս ԵՊՀ անգլերենի N 2 ամբիոնի

Կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2006 թ-ին գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին, Երևան
2008 թ-ին դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման հավաստագիր, ԵՊՀ
2011 թ-ին սեմինար «Անգլերենի ուսուցման նոր դասընթացներ և մեթոդաբանություն», Երևան

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն և անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (բառարանի օգնությամբ)

Լուսինե Արամի Հայթյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն.Հ. Մելքոնյան , Մ.Մ. Հայրապետյան, Հ.Ալ. Շարուրյան , Ա.Ե. Հաջի-Հակոբյան , Լ.Ա. Հայթյան

Անգլիական և ամերիկյան գրողները Ձեզ համար | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 166 էջ |
 

Հոդված/Article

Լուսինե Հայթյան

Ազատության Եվ Խղճի Հարցադրումները Լիլիան Հելմանի Պիեսներում | Գրականագիտական Հանդես, 2019, ԺԸ, 157-164 էջ

Լուսինե Հայթյան

Քլիֆորդ Օդեթսի («Ձախլիկին Սպասելիս») Եվ Լիլիան Հելլմանի («Երեխաների Ժամը») Պիեսների Սոցիալքաղաքական Համատեքստը | Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2019, 1(26), 214-223 էջ

Айтян Лусине Арамовна

Политический Вкус Лилиан Хелмман | Научные Вести, 2019, 6(11), 5-10 էջ

L. Haytyan

Feminism In The Context Of The 20th Century American Literature: Lillian Hellman | Science And World, 2019, N 6(70), Vol II, 43-46

Լուսինե Հայթյան

Անհատի Դրաման Լիլիան Հելլմանի «Պենտիմենտո»՝ «Դիմանկարների Գիրքը» Հուշագրությունում | Կանթեղ, 2018, 4(77), 57-62 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Հայթյան Լուսինե

Տեքստի ընթերցանությունը՝ որպես ուսուցման գործընթացի փուլ | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 42-43 էջ, Հայաստան