Լյովա Նազարեթի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ,ռադիոֆիզիկայի ֆակ., Մոսկվայի Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ,ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, Si-ով հարստացված կոմպոզիտ թաղանթների էլեկտրական և օպտիկական հատկությունները և նրանց կիրառության հեռանկարները միկրոէլեկտրոնիկայում:,1989թ. Մոսկվայի Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ:
Աշխատանքային փորձ
30 տարի

Կարդացված և Կարդացվող դասընթացներ
Մեխանիկա, Էլեկտրականություն և մագնիսականություն, օպտիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիսահաղորդչային բարակ թաղանթներ, կիսահաղորդչային նանոբյուրեղների ստացում , օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» հանրապետական նպատակային ծրագիր:

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն

Լյովա Նազարեթի Գրիգորյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ. Ն. Գրիգորյան

Մագնիսական երևույթներ և օպտիկա | Մեթոդական ձեռնարկի էլեկտրոնային տարբերակ Նախատեսվում է ներկայացնել ԵՊՀ հրատարակչություն |
 

Հոդված/Article

Л. Н. Григорян, П. Г. Петросян, Г. А. Мусаелян

Применения силикатных стекол с полупроводниковыми нанокристаллами CdSxSe1−x в качестве оптических термометров и оптических фильтров с регулируемым краем поглощения | Физика и техника полупроводников (Semiconductors), 2018, том 52,вып.8, стр. 926-930

П. Г. Петросян, Л. Н. Григорян

Исследование поведение структурных дефектов в нанокристаллах CdSexS1-x | Журнал технической физики (Technical Physics). 2017, т.87, вып.3, стр. 443-447 |

D. M. Sedrakian, P. G. Petrosyan, L. N. Grigoryan

Effect of Random Potential on the Optical Properties of the CdSxSe1–x Semiconductor Nanocrystals | Technical Physics, 2015, 60, 724-729 pp. |

P. Petrosyan, L. Grigoryan

Study of optical absorption spectra of quantum size CdSe1-xSx crystals embedded in silicate glass | Semiconductor mikro-and nanoelectronics,proceedings of the ninth international conference ,Yerevan,may24-26, 2013, pp129-130

Д. Седракян, П. Петросян, Л. Григорян, В. Бадалян

Исследование температурной зависимости спектров пропускания силикатныõ стекол, содержащиõ полупроводниковые CdSe1-xSx нанокристаллы | ЖТФ,т.81,в.11,ст.100-105,2011
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Լ. Ն. Գրիգորյան, Պ. Գ. Պետրոսյան, Ս. Գ. Պետրոսյան

Ապակեբյուրեղային նյութ, դրա ստացման եղանակ և պաշտպանիչ կառուցվածք | 2017, AM20170119
 

Թեզիս/Thesis

P. G. Petrosyan, L. N. Grigoryan

Invesigation of the behavior of point defekts in CdSSe semiconductor nanocrystals | Semiconductor micro-and nanoelectronics proceedings of the tenth international conference, 2015, 22-24 pp. |

L. N. Grigoryan , P. G. Petrosyan

The nature of optical transition in the CdSxSe1-x semiconductor nanocristals | Semiconductor micro-and nanoelectronics proceedings of the tenth international conference, 2015, p. 118-119 |