Լյուբա Վլադիմիրի Կիրակոսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը և վերապատրաստումը
1978-1983թթ․Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետա-շինարարական ֆակուլտետ։ճարտարապետի որակավորում:
1979-1982թթ․ ԵրՊԻ Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, Տեխնիկական թարգմանություն (ֆրանսերեն) և ինֆորմատիկա մասնագետի որակավորում:
1983-1986թթ․ ԵՊՀ ասպիրանտուրա, ճարտարապետություն։

Գիտական աստիճան և կոչում
«Արագածի վաղմիջնադարյան ամրոց-բնակատեղիների ճարտարապետությունը», Երևանի ճարտարապետության և շինարարության ինստիտուտ, 055․05․01 մասնագիտական խորհուրդ, 1992թ․
«Խաչենագետի ներքնահովտի ճարտարապետությունը», Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, 030 մասնագիտական խորհուրդ, 2019թ․։
Պրոֆեսոր-2015թ․

Աշխատանքային փորձ
2006թ․-ից - ԵՊՀ Մշակութաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր:
1995թ․-ից- մինչ այսօր - ՃՇՀԱՀ ճարտարապետության տեսության, պատմաճարտարապետական ժառանգության վերականգնման, վերակառուցման, գեղեցիկ արվեստի և պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր :
1983թ․-2014թ․-Երևանի պետական համալսարանի Հնագիտության գիտահետազոտական լաբորատորիա, ավագ գիտաշխատող:
2008թ․-2014թ․-«Խաչենագետի ներքնահովտի պատմաճարտարապետական միջավայրը»
պետական պատվերով կատարվող թեմայի ճարտարապետ:
2018թ․-2020թ․- 18T-2A370 -«Ճարտարապետաշինարարական նախագծային ավտոմատացված աշխատանքային տեղի մշակում» թեմատիկ ծրագրի ղեկավար։

Գիտական գործունեություն
1983թ․-ից մինչ այսօր- Գիտահետազոտական, չափագրական և վերականգնման աշխատանքների իրականացում Արցախի, Գավառի, Շամիրամի, Բջնիի, Դվինի և այլ հնագիտական արշավախմբերի կատարած պեղումների ընթացքում:
2007-2009թթ․- Ճարտարապետական հուշարձանների վերլուծությանն ու ներկայացմանը նվիրված «Սահմանների մշակույթ» ցուցահանդեսների կազմակերպում Երևանում, Ստեփանակերտում, ԱՄՆ-ում, Ժնևում:
2009թ․- Արցախի Տիգրանակերտի պատմամշակութային թանգարանի ստեղծում:
2014թ․ մայիսի 5-9- Ֆրանսիայի կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի ճարտարապետական բարձրագույն դպրոցների ցանցի (REA) 18-րդ հանդիպման շրջանակներում` Լեհաստանի Լոձ քաղաքում, «Քաղաք քաղաքի վրա. կայուն զարգացում» խորագիրը կրող սեմինարում «Քաղաքային տարածքի կազմակերպման հիմնախնդիրները Երևանում» զեկույցի ներկայացում :
2014-2015թթ․-Վենետիկում` Սբ. Ղազարում կայացած «Հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանում և վերականգնում» գիտաժողովներում «Պատմաճարտարապետական հուշարձանների պահպանության և վերականգնման գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղում» զեկույցների ներկայացում:
2014թ․ հոկտեմբերի 30- նոյեմբեր 2- Ծաղկաձորում կայացած Երևանի և Թբիլիսիի պետական համալսարանների կազմակերպած համատեղ` «Մշակույթի ուսուցում և հետազոտություն» խորագիրը կրող սեմինարում «Հայ վրացական ճարտարապետական առնչությունները» զեկույցի ներկայացում։
2014թ․ մայիս- Մասնակցություն Թբիլիսիում Երևանի և Թբիլիսիի պետական համալսարանների կազմակերպած սեմինարին: Զեկույցի թեման՝ «Երևանի ժամանակակից քաղաքաշինական մշակույթը»։
2016թ․ հուլիս- Մասնակցություն Լիոնում կայացած աղյուսի ճարտարապետությանը նվիրված համաշխարհային ֆորումին։ Ներկայացվել են Արցախի Տիգրանակերտի աղյուսաշեն կառույցները։
2016թ հոկտեմբերի 22-23․- Արցախի անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողով, Ստեփանակերտ ։ Զեկույցի թեման՝ «Արցախի Տիգրանակերտի պաշտպանական համակարգը հելլենիստական ամրաշինության համատեքստում»:
2016,26-28 october- Contemporary Problems of Architecture and Construction, 8 International Conference, Erevan, Զեկույցի թեման՝ «Fortification End Construction Technique Of Tigranakert In Artsakh».
2017թ․, 7-8 դեկտեմբեր- Ականավոր հայագետ-բյուզանդագետ Կարեն Յուզբաշյանի (1927-2009թթ․) ծննդյան 90-ամյակին նվիրված ,, Հայաստանը եւ արեւելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը․ Բ, Միջազգային գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ Արեւելագիտության ինստիտուտ, Երեւան, ։ Զեկուցման թեման՝ «Խաչենագետի ներքնահովտի նորահայտ եկեղեցիների ճարտարապետությունը»։
2017, 19, 20 апреля. - Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры (ПГАСА), Днепр, Զեկուցման թեման ՝«Архитектура Еревана и проблемы oрганизации пространственной среды»։
2018, 9,10 օգոստոս- Արցախի պատմության, լեզվի և մշակույթի ուսումնասիրության հիմնախնդիրները, Շուշի, Զեկուցման թեման՝ «Արցախի Տիգրանակերտի ամրաշինական համակարգը»։
2019, 11-13 փետրվար- «ՈՒԴՈՒՐԻ ԷԹԻՈՒՆԻ ԵՐԿՐԻ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ»
Գիտաժողով նվիրված հայ ականավոր հնագետ Աշխարհբեկ Քալանթարի հիշատակին, Երևան։
Զեկուցման թեման՝ «Սևանի ավազանի բրոնզ երկաթեդարյան դամբարանների կառուցվածքն ու շինարվեստը»։
2019,14-16 october - Contemporary Problems of Architecture and Construction, 11 International Conference, Yerevan, Զեկուցման թեման՝ «Problems Of Architectural Heritage Preservation In Modern Construction Of Yerevan»․
2019, 11-13 septamber- International conference «Caves as Natural and Cultural Monuments» dedicated to the 35th anniversary of the Speleological Center of Armenia, Yerevan.
Զեկուցման թեման՝ Cave Landscape Of Artsakh Tigranakert.
http://armconference2019.com.
2019 13-14 december - A la mémoire de Sirarpie Der Nersessian (1896-1989), Colloque international, Paris.Զեկուցման թեման՝The Architecture Of Vankasar Church And Azerbaijanian «Reconstruction»․
Colloque Paris - Academia.edu
https://independent.academia.edu ›.
2021 28-30 հոկտեմբեր - Հայաստանի հանրապետության 30 ամյակին նվիրված գիտաժողով, Երևանի պատմության թանգարան, Երևան։
Զեկուցման թեման՝ «Երևանի ճարտարապետական կերպարի զարգացումը»։

Կարդացվող դասընթացներ
Հայաստանի Ճարտարապետության և շինարարությսան ազգային համալսարանում կարդում է «Նախագծման հիմունքներ», «Մասնագիտական ներածություն», «Ծավալատարածական հորինվածք», «Հին աշխարհի ճարտարապետության պատմություն», «Հայ ճարտարապետության պատմություն», «Հայկական ճարտարապետության պատմությունը համաշխարհային ճարտարապետության համատեքստում» դասընթացները: Ղեկավարում է բակալավրի և մագիստրոսի ավարտական աշխատանքներ, որոնք հանրապետական և միջազգային մրցույթներում արժանացել են դիպլոմների: Նրա ղեկավարությամբ պաշտպանվել են հինգ ատենախոսություններ:
ԵՊՀ-ի Մշակութաբանության ամբիոնում վարում է «Հայաստանի ճարտարապետական մշակույթը», «Քաղաքային տարածքի կազմակերպման հիմնախնդիրները Հայաստանի հանրապետությունում» դասընթացները:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ճարտարապետություն, քաղաքաշինություն, մշակութաբանություն, հնագիտություն։
Հին և միջնադարյան հայ ճարտարապետական մշակույթ։ Հայկական ճարտարապետությունը մերձավորարևելյան մշակույթի համատեքստում։ Ճարտարապետական փոխառնչություններ։ Պատմաճարտարապետական ժառանգության պահպանության հիմնախնդիրները։

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն։

Մասնագիտական անդամակցություն
1994թ․-ից մինչ այսօր - Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ։«Գիտություն, կրթություն, ժառանգություն»հանձնաժողովի անդամ:
2003-2013թթ. - Ճարտարապետության և շինարարության ոլորտում ՀՀ Պետական մրցանակ շնորհող հանձնախմբի անդամ:
2012թ․ - Հայաստանի ինժեներական ակադեմիայի անդամ։
2016թ․ - ՃՇՀԱՀ-ի Ճարտարապետության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ։
2015թ․-ից մինչ այսօր – Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի 030 մասնագիտական խորհրդի անդամ, ճարտարապետություն։

Պարգևներ
2009թ․ - ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության առաջին կարգի մրցանակ «Արցախի Տիգրանակերտի ճարտարապետական կերպարը» նախագծի համար` լավագույն նախագիծ ցուցահանդես մրցույթի շրջանակներում:
2014թ․ - Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության վարչապետի հուշամեդալ` Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների և ներդրած ավանդի համար:
2015թ․ - ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության շնորհակալագիր` Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում ներդրած ավանդի համար:
2016թ. - ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության «Մոմիկ ճարտարապետ» ոսկե մեդալ` Հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրության և հանրահռչակման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար:
2017թ․ - Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շնորհակալագիր «Երկարամյա մասնագիտական և գիտամանկավարժական գործունեության» համար։

Լյուբա Վլադիմիրի Կիրակոսյան

Ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր | Պատմության ֆակուլտետ - Մշակութաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Lyuba Kirakosyan, Hamlet Petrosyan, Vardges Safaryan, Inesa Karapetyan, Ruben Vardanyan, Tatiana Vardanesova, Armine Gabrielyan

Pithos Burials of Tirganakert of Artsakh | Archaeology of Armenia in regional context II, International Conference dedicated to the 60th Anniversary of the Institute of Archaeology and Ethnography,Yerevan, 2021, pp. 293-304

L.V.Kirakosyan, H.L.Petrosyan

Rocky Landscape Of Tigranakert In Artsakh | Արցախ, Երևան, 2020, էջեր 175-187 Academia.edu, https://www.academia.edu

Լյուբա Կիրակոսյան

Շինությունների տեղեկատվական մոդելավորումն ու պատմաճարտարապետական հուշարձանների պահպանության խնդիրները | Տեղեկագիր Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, 2, 2019, էջեր 17-24

Լյուբա Կիրակոսյան, Արշակյան Ա․

Երևանի «Կասկադ» համալիրի տարածական միջավայրը և խորհրդաբանական կերպարը | Տեղեկագիր Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, 2, 2019, էջեր 64-72։

Լյուբա Կիրակոսյան

Պատմաճարտարապետական շենքի վերականգնման նախագծի կազմումը ՇՏՄ (BIM) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ | ՀՀ ԿԳՆ ՃՇՀԱՀ-ի գիտական աշխատությունների ժողովածու, IV, 75, 2019, էջեր 44-51

Լյուբա Կիրակոսյան, Ղուլյան Ա․

Պատմամշակութային օբյեկտների վերակառուցման և վերականգնման կազմակերպատեխնոլոգիական նախագծման առանձնահատկություններն ու BIM տեխնոլոգիաները | ՀՀ ԿԳՆ ՃՇՀԱՀ-ի գիտական աշխատությունների ժողովածու, IV, 75, 2019, էջեր 61-66

L. V. Kirakosyan

The issues of the archaeological complex conservation in Armenia and Nagorno-Karabakh | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 698 (2019) 033049 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/698/3/033049 |

Lyuba Kirakosyan

Problems Of Architectural Heritage Preservation In Modern Construction Of Yerevan | Contemporary Problems of Architecture and Construction, 11 International Conference, Yerevan, 2019, p. 88-93․

Լյուբա Կիրակոսյան

Արցախի Տիգրանակերտի կառույցների շարվածքների տիպերը | "Արագածի թիկունքում", Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի հիշատակին, Երևան, 2018, էջեր 262-271։

Kirakosyan L.

The Preservation Issues Of The Historical And Architectural Environment Of Tigranakert In Artsakh | ՀՀ ԿԳՆ ՃՇՀԱՀ-ի գիտական աշխատությունների ժողովածու, IV, 67, 2017, էջեր 89-96։

Լյուբա Կիրակոսյան

Խաչենագետի ներքնահովտի նորահայտ եկեղեցիների ճարտարապետությունը | Ականավոր հայագետ-բյուզանդագետ Կարեն Յուզբաշյանի (1927-2009թթ․) ծննդյան 90-ամյակին նվիրված Հայաստանը եւ արեւելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը․ Բ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ և զեկուցումների դրույթներ, Երեւան, 2017, էջեր 122-127

Լյուբա Կիրակոսյան, Պետրոսյան Հ․

Երևան քաղաքի ճարտարապետական կերպարի պատմական զարգացման առանձնահատկությունները | ՀՀ ԿԳՆ ՃՇՀԱՀ-ի գիտական աշխատությունների ժողովածու, I, 64, 2017, էջեր 112-118

Լ. Կիրակոսյան

Հայկական եկեղեցիների ակուստիկ առանձնահատկությունները | Հնչյուն և լռություն (Գիտական հոդվածներ և պատկերագիրք), Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ, Երևան, 2017, էջ 64-67

Լ. Կիրակոսյան

Արցախի Տիգրանակերտի պաշտպանական համակարգը հելլենիստական ամրաշինության համատեքստում | Արցախի Պետական համալսարան, Գիտական ընթերցումներ /հոդվածների ժողովածու/ I, ԱրՊՀ հրատ, Ստեփանակերտ, 2017, էջ 61-67

Լյուբա Կիրակոսյան

Արցախի Տիգրանակերտի եկեղեցու ճարտարապետությունը | ՊԲՀ, 1, Երևան,2016, էջ115-141

Lyuba V. Kirakosyan

Fortification End Construction Technique Of Tigranakert In Artsakh | Contemporary Problems of Architecture and Construction, Yerevan, October 26-28, 2016, pp. 43-46

Hamlet L. Petrosyan, Lyuba V. Kirakosyan

Раннехристианский культово-пещерный комплекс Арцахского Тигранакерта | "Caves as objects of history and culture", International Scientific Forum, Voronezh, /Divnogorye/. 2016, p. 169-176

Լյուբա Կիրակոսյան, Ղարիբյան Ի․

Բջնի գյուղի տարածքում վաղմիջնադարյան նորահայտ Սբ. Մինաս եկեղեցին | Պատմություն և մշակույթ, Երևան, 2015, էջ 339-363

Lyuba V. Kirakosyan

Project Of Reinforcement And Restoration Of Tigranakert Basilic church In Artshak | Contemporary Problems of Architecture and Construction, Florence, 2015, p. 605-609

Լ. Կիրակոսյան

Արցախի Տիգրանակերտի վաղքրիստոնեական եկեղեցու ճարտարապետությունը | Հայաստանը և քրիստոնյա Կովկասը, Երևան, 2015, էջ 120-126

Լ. Կիրակոսյան, Ի. Ղարիբյան

Բջնի գյուղի տարածքում վաղմիջնադարյան նորահայտ Սբ. Մինաս եկեղեցին | Պատմություն և մշակույթ, Երևան, 2015, էջ 339-363

Լյուբա Կիրակոսյան

Նորահայտ ամրոցը Արցախի Տիգրանակերտի մերձակայքում | Հայագիտական ուսումնասիրություններ, Ստեփանակերտ, 2014, էջ 14-22

Լ. Կիրակոսյան

Պատմաճարտարապետական յուշարձանների պահպանման եւ վերականգնման գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղում | Բազմավեպ, Հայագիտական-բանասիրական-գրական Հանդես, 1-2, ՌՆԿԳ-ՌՆԿԴ, Մխիթարյան հրատարակչություն, Վենետիկ-Ս.Ղազար, 2014, 234 էջ, էջեր 82-104

Л. Киракосян

Архитектура Матенадарана (хранилища древних рукописей) | "Музей", N 11, M., 2014, c. 22-24

Լ. Կիրակոսյան

Նորահայտ ամրոցը Արցախի Տիգրանակերտի | Հայագիտական ուսումնասիրություններ, Ստեփանակերտ, 2014, էջ 14-22

Լ. Կիրակոսյան

Մշակութային եղեռն ( Արցախի ճարտարապետական հուշարձանների օրինակով ) | Հայագիտության հարցեր, Հանդես 1, 2014, Երևան, էջ 107-119

Լ. Կիրակոսյան, Ա. Աղաջանյան

Ղազարավանի և Օրգովի ամրոց-բնակատեղիները (Պաշտպանական համակարգի և ճարտարապետության շուրջ) | Հուշարձան, Տարեգիրք, Ը,Երևան, 2013, էջ 71-81

Լ. Կիրակոսյան

Վանքասարի եկեղեցու ճարտարապետությունը և ադրբեջանական «վերականգնումը» | ՊԲՀ, 2013, թիվ 1, էջ 120-133

H. Petrosyan, L. Kirakosyan, V. Safaryan

The discovery and first results of archaeological investigation of Tigranakert in Artsakh, 2005-2009 | Archaeology of Armenia in regional context, Proceedings of the International Conference dedicated to the 50 th Anniversary of the Institute of Archaeology and Ethnography Held on September 15-17, 2009 Yerevan, Yerevan 2012, p. 223-235

Լ. Կիրակոսյան

Պատմաճարտարապետական միջավայրի պահպանության խնդիրները Հայաստանի ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումներում | Անցումային հասարակության առանձնահատկություններ, Հան. Գիտ. նյութեր, Վանաձոր, 2011թ., էջ 100-110

Լ. Կիրակոսյան

Ճարտարապետական ժառանգության պահպանությունը արդի քաղաքաշինական զարգացումներում | Հայագիտական հանդես, 2,ԱրՊՀ, Ստեփանակերտ, 2010թ., էջ 152-162

Լ. Կիրակոսյան

Հանդաբերդի վանքի վերականգնման հայեցակարգը | Հայագիտական հանդես, 1, ԱրՊՀ, Ստեփանակերտ, 2010թ., էջ 124-138

Լ. Կիրակոսյան

Իգդիրի և Վանի շրջանի քարաշար դամբարանների կառուցվածքը | Ճարտարապետություն և շինարարություն, Երևան 2008թ.,թիվ 10, էջ 58-64

Լյուբա Կիրակոսյան

«Մռթբի ձորի» դամբարանների կառուցվածքը | Ճարտարապետություն և շինարարություն,Երևան 2008թ.,թիվ 2,3, էջ 70-74

Համլետ Լենսերի Պետրոսյան, Լ. Կիրակոսյան, Վ. Սաֆարյան

Հանդաբերդի վանքի 2004 - 2005 թթ. պեղումները | Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն. անցյալը, ներկան և ապագան, Միջազգային գիտաժողով (Զեկուցումների ժողովածու), Երևան, 2007, էջ 446 -454

Համլետ Լենսերի Պետրոսյան, Լ. Կիրակոսյան, Վ. Սաֆարյան

Հանդաբերդի վանքի 2004 թ-ի պեղումների հիմնական արդյունքները | Հին Հայաստանի մշակույթը 13, Երևան, 2005, էջ 240 - 246

Լյուբա Կիրակոսյան

Հացառատի դամբարանի ճարտարապետությունը | ԵՃՇՊՀ գիտ. աշխ. ժող. III, Երևան, 2005թ., էջ 22-27

Կիրակոսյան Լ. Վ.

Զաքարի-բերդ բնակելի համալիրների ճարտարապետությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 87-96 |
 

Թեզիս/Thesis

Lyuba V. Kirakosyan

The Preservation Issues Of The Historical And Architectural Environment Of Tigranakert In Artsakh | Procedings Of 9 th International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction, Publishing House ,, Universal,,, Batumi-Georgia, September 13-18, 2017, pp. 101

Hamlet L. Petrosyan, Lyuba V. Kirakosyan

Adobe structues of Tigranakert in Artsakh | XII th Congress on Earthen Architeacture terra Lyon 2016. p. 420 |