Լյուբա Բարատովի Միրզոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Երկրաբանական ֆակուլտետի երկրաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
2010 թ. երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
2019 թ. դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1996 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի երկրաֆիզիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ, գործավար, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Երկրաֆիզիկա - 1» (լաբորատոր), «Գրավիհետախուզություն, միջուկային երկրաֆիզիկա» (լաբորատոր), «ՀՀ սեյսմատեկտոնիկա» (դասախոսություն,լաբորատոր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
կառուցվածքային երկրաբանություն, հանքային ուսումնասիրություններ երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրի կիրառմամբ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (բավարար),

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Թվով 4, ՀՀ, ՌԴ,

Հասարակական գործունեություն
Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի արհբյուրոյի անդամ

Լյուբա Բարատովի Միրզոյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի, ճարտարագիտական երկրաբանության և ջրաերկրաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ. Բ. Միրզոյան

Ծանրության ուժի անոմալիաների մեկնաբանման եղանակները | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 36 էջ

С. Н. Назаретян, Р. Р. Дургарян, Т. А. Шахбекян, А. Г. Григорян, Л. Б. Мирзоян

Региональные разломы территории Армении по геофизическим данным и их сейсмичность | "Гитутюн" НАН РА, 2015թ․, 183 стр., Армения
 

Հոդված/Article

Լ. Բ. Միրզոյան, Ս. Ն. Նազարեթյան

Особенности сейсмического риска зоны разрушительного землетрясения с 7,5>M>7,0 (на примере Спитакского землетрясения 1988 г.) (Ավերիչ երկրաշարժի (7,5>M>7,0) գոտու սեյսմիկ ռիսկի առանձնահատկությունները (Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժի օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 146-154 |

Назаретян С. Н., Мирзоян Л. Б., Шахбекян Т. А., Гарибян З. В., Мовсисян Ж. К.

Региональное поле напряжений в верхных частях земной коры территории Армении и вероятные направления подвижек по разломам | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 199-204 |

Мирзоян Л. Б., Манукян Е. С.

Геолого-геофизические критерии выделения глубинных разломов на территории Республики Армения | Сборник научных трудов "Геология в развивающемся мире" Пермь, 2014г, с. 242-246.

Լ. Կ. Թադեւոսյան, Լ. Բ. Միրզոյան, Ա. Մ. Մելքոնյան

Геологическое истолкование карты вторых производных силы тяжести (gzz) левобережья бассейна р. Воротан (Որոտան գետի ավազանի ձախափնյակի ծանրության ուժի երկրորդ կարգի ածանցյալների (gzz) քարտեզի երկրաբանական մեկնաբանումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #2, էջ 19-23 (ռուսերեն) |

Միրզոյան Լ.Բ., Թադևոսյան Լ.Կ., Մանուկյան Է.Ս.

ՀՀ հյուսիսի ռեգիոնալ բեկվածքների անջատումը և Սպիտակի բեկվածքային հանգույցը | Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2010թ., էջ 17-19 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Լ.Միրզոյան

Սպիտակի 1988թ.երկրաշարժի հետցնցումային գործընթացների տևողության մասին | ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ հիմնադիր ակադեմիկոս Ա.Գ.Նազարովի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված նստաշրջանի գիտական աշխատությունների ժողովածու, Գյումրի 7-11հոկտ., 2008,