Լյուդվիկ Գեղամի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության բաժին

Գիտական աստիճան
Փլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
«Խորհրդային հասարակության քաղաքական մշակույթը և նրա զարգացման հիմնախնդիրները», 1990
2010 թ-ից` դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1977 թ-ից մինչև օրս՝ ԵՊՀ դասախոս
2011-ից Դասախոսների որակի բարձրացման ծրագրի համակարգող

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքականության տեսություն», «Քաղաքագիտության արդի հիմնախնդիրներ», «Քաղաքական հաղորդակցություն», «Քաղաքական մշակույթ», «ՀՀ պետական և քաղաքական համակարգեր»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքականության տեսություն, քաղաքական մշակույթ, քաղաքական մտքի պատմություն, քաղաքական իշխանություն, քաղաքական հարաբերություններ և քաղաքական հաղորդակցություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ֆակուլտետի մեթոդ. խորհրդի նախագահ

Լյուդվիկ Գեղամի Վարդանյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լյուդվիկ Վարդանյան

Քաղաքական մշակույթ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 96 էջ
 

Հոդված/Article

Լյուդվիգ Վարդանյան

«Ամբողջատիրություն» հասկացությունը և ամբողջատիրական իշխանության առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 59-72 |

Լյուդվիգ Գ. Վարդանյան, Վահե Ո. Պողոսյան

Քաղաքական լիդերությունը որպես քաղաքական գիտության հետազոտական խնդիր | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 3, էջ 226-243 |

Լյուդվիգ Վարդանյան

Դիտարկումներ քաղաքական մշակույթի կառուցվածքի վերաբերյալ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 57-70 |

Լ. Գ. Վարդանյան, Խ. Ա. Մակյան

Դիտարկումներ «Քաղաքական մշակույթ» եզրույթի ծագման և մեկնաբանության վերաբերյալ | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, թիվ 4 (56), 210-229 էջ, Հայաստան

Լյուդվիգ Գ. Վարդանյան

Քաղաքագիտությունը որպես գիտակարգ: Որոշ նկատառումներ քաղաքականությունն ուսումնասիրող գիտության վերաբերյալ | Վէմ, 2012,3,ջ 9-30 |