Մադլենա Նորիկի Մադանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 թ. ավարտել է ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետը
2000 - 2005 թթ. հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
2010 թ-ից բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Ատենախոսության թեման
«Պատմականություն հաղորդող լեզվական միջոցները Ստ. Զորյանի պատմավեպերում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Ժամանակակից հայոց լեզու (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն), խոսքի մշակույթ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից դասավանդում է տնտեսագիտության, միջազգային հարաբերությունների, ռոմանոգերմանական բանասիրության, հոգեբանության, պատմության և այլ ֆակուլտետներում

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մադլենա Նորիկի Մադանյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մադլենա Նորիկի Մադանյան

Պատմականություն հաղորդող լեզվական միջոցները Ստ. Զորյանի պատմավեպերում | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 150 էջ
 

Հոդված/Article

Մադլենա Մադանյան

Հերոսների խոսքի տիպականացումը պատմականություն ստեղծող լեզվական միջոցներով | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», N 3, 2006, էջ 156-163

Մ. Ն. Մադանյան

Հարադրությունները և դարձվածային միավորները որպես պատմականության ոճական միջոցներ (ըստ Ստ. Զորյանի պատմավեպերի) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 128-134 |

Մադլենա Մադանյան

Հարադրությունները և դարձվածային միավորները որպես պատմականության ոճական միջոցներ (ըստ Ստ. Զորյանի պատմավեպերի) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», N 3, 2004, էջ 128-134

Մ. Ն. Մադանյան

Հնաբանություները որպես ոճական միջոց Ստ. Զորյանի պատմավեպերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (105), Երևան 2001թ., էջ 84-90 |

Մադլենա Մադանյան

Հնաբանությունները որպես ոճավորման միջոց Ստ. Զորյանի պատմավեպերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», N 3, 2001, էջ 84-90