Մարգարիտա Ռոմանի Դպիրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1991 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակ-ի) ամբիոնի ասիստենտ
1992 - 2000 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակ-ի) ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսաց լեզու
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն
Ինտերակտիվ ուսուցում
Հեռահար ուսուցում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար
«МАПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ
«ААПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ

Մարգարիտա Ռոմանի Դպիրյան

Ասիստենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
 
 

Գիրք/Book

Лалаян С. А., Айвазян М. Ц., Багдасарян А. Р., Дпирян М. Р., Мкртычян-Лалаян С. А.

Русский язык | Издательство ЕГУ. 2018, 406 стр.

Л.Р. Золян, М.Р. Дпирян, С.В. Кочарян

Русский язык. Пособие для студентов отделения политологии факультета международных отношений | Учебное пособие, Спецтексты и задания. – Ереван, Издательство ЕГУ, 2007
 

Հոդված/Article

Багдасарян А. Р., Дпирян М. Р.

Полилог при обучении языку специальности | X Международная научная конференция «Актуальные научные исследований в современном мире». 2016, стр. 34-38 |

Золян Л.Р., Дпирян М.Р.

Из опыта составления пособия по языку специальности | Международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Материалы. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2007