Մարգարիտա Ռաֆայելի Եղիազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. Երեւանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտական ֆակուլտետի միջազգային տնտեսական կապերի բաժին, Տնտեսագետ, միջազգային տնտեսական կապերի մասնագիտությամբ
1997 - 2000 թթ. Երեւանի պետական համալսարան, հայցորդ
1998 թ-ի սեպտեմբեր - 1998 թ-ի հոկտեմբեր Կիպրոսի մենեջմենթի միջազգային ինստիտուտ
Կիպրոս, Նիկոսիա
«Երիտասարդ մենեջերների ծրագրի» վկայական հետևյալ կուսրսերի անցման մասին.
 • Շուկայական տնտեսություն
 • Ծրագրի կառավարում
 • Կորպորատիվ ռազմավարություն
 • Մարկետինգի մենեջմենթ
 • Հաշվապահություն
 • Ֆինանսներ և բանկային գործ
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
  1998 թ-ին Մենեջմենթի եւ բիզնեսի ուսումնասիրման վկայական, ներկայացվել է Հայաստանի զարգացման գործակալության կողմից
  2004 թ-ին Բիզնես անգլերեն լեզվի վկայական, աստիճան B, Vantage, տրված Քեմբրիջի համալսարանի կողմից, Մեծ Բրիտանիա
  2016 թ. մասնակցել եմ Մոսկվայի տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի կազմակերպած ամառային դասընթցներին
  2016 թ. մասնակցել եմ Բուլղարիայի Բանսկո քաղաքում ազատական տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ կազմակերպված տնտեսագիտության ամառային դպրոցին

  Գիտական աստիճան
  2002 թ-ին Տնտեսագիտության թեկնածու, շնորհվել է ԲՈՀ-ի կողմից
  2006 թ-ին Դոցենտ, շնորհվել է ԲՈՀ-ի կողմից

  Աշխատանքային փորձ
  1998 թ-ի սեպտեմբերից առ այսօր Երեւանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն, Դոցենտ
  1995 - 2008 թթ. Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ (Համաշխարհային Բանկի վարկային ծրագիր), Ձեռքբերումների վարչություն, առաջատար մասնագետ
  2004 թ-ին «Սոցիալական կապիտալ՚ հայկական հասարակական կազմակերպություն, Խորհրդի նախագահի տեղակալ
  1998 - 2001 թթ. Միջազգային տեխնոլոգիաների գիտական կենտրոն, A-108-98 Ծրագիր (Գրանտ), Բիոլոգիական ակտիվ նյութերի սինթեզ, հաշվապահ
  1995 թ-ի հունիս - 1996 թ-ի հունվար ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն, Հեռանկարային զարգացման վարչություն, Առաջատար մասնագետ, «ՀՀ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները Հունաստանի և Իտալիայի հետ» հետազոտական աշխատանք
  1993 թ-ի նոյեմբեր - 1994 թ-ի փետրվար Երեւանի ֆոնդային բորսա, 1 կարգի մասնագետ, Աճուրդների անցկացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում

  Կարդացվող դասընթացներ
  Բակալավրիատ
  «Տնտեսական պատմություն»
  «Անցումային տնտեսության տեսություն»
  «Տնտեսագիտության տեսություն» Մակրոտնտեսագիտություն
  «Տնտեսագիտության հիմունքներ» - ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում
  Մագիստրատուրա
  «Սոցիալական տնտեսագիտություն»
  «ՀՀ աշատանքային ռեսուրսների, աշխատաշուկայի և բնակչության միգրաիայի հիմախնդիրներ»

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  Զբաղվածության հիմնախնդիրների տեսական և մեթոդաբանական ասպեկտները անցումային տնտեսությունում (ՀՀ օրինակով)

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  2006 - 2008 թթ. ՀՀ Աշխատուժի շուկայի վերլուծություն ՀՀ ԵՊՀ և ԿԲ կնքված գիտահետազոտական աշխատանքի կատարման պայմանագրի համաձայն
  2007 թ-ի Փոքր և միջին ձեռնարկություններում զբաղվածության հետազոտության շրջանակի մշակում` համաձայն ՀՍՆՀ և Համաշխարհային Բանկի միջև կնքված պայմանագրի
  2006 թ-ի Համայնքների ըստ սոցիալական խնդիրների լուծման առաջնահերթույան դասակարգման հետազոտության շրջանակների մշակում համաձայն ՀՍՆՀ և ՀԲ միջև կնքված պայմանագրի
  2004 - 2007 թթ. Աշխատաշուկան և բնակչության միգրացոին հոսքերի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները (ՀՀ օրինակով): ԵՊՀ պետական թեմա
  2007 - 2010 թթ. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման և հարստության բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման պրոբլեմները ՀՀ անցումային տնտեսությունում (տեսություն, մեթոդաբանություն, պրակտիկա): ԵՊՀ պետական թեմա

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2004 թ-ի «Սոցիալական կապիտալ» հայկական հասարակական կազմակերպություն
  Խորհրդի նախագահի տեղակալ
 • Մարգարիտա Ռաֆայելի Եղիազարյան

  Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Մ. Ռ. Եղիազարյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

  Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը | Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ

  Լ.Հ.Խաչատրյան, Մ.Ռ. Եղիազարյան, Ա.Ռ. Մարտիրոսյան, Ա.Պ.Խանդամիրյան

  Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ | Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176

  Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

  Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

  Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

  ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:

  Մ. Ռ. Եղիազարյան, Հ. Վ. Մկրտչյան , Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

  ՀՀ Աշխատանքի շուկայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք) | Երևան, Ասողիկ հրատարակչություն, 2010, 200 էջ
   

  Հոդված/Article

  Мартиросян А. Р., Егиазарян М. Р.

  Методологические аспекты экономической безопасности Армении | Экономика и управление в XXI веке: Сборник статей VI международной научной конференции. – Ставрополь: Логос, 2014. – 133 с.; с. 13 – 16

  Martirosyan A. R., Yeghiazaryan M. R.

  Socio - Economic Aspects of the Health Care System Development in the Republic of Armenia | Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientofic Journal. N I 2014 (January - February) Volume 2, p. 129-133

  Martirosyan A. R., Yeghiazaryan M. R.

  Specific features of accumulation and reproduction of human capital in the republic of Armenia | Informatization of Society: Socio-Economic, Socio-Cultural And International Aspects. Materials of the IV international scientific conference on January 15 – 16, 2014, Prague, p. 22 -26

  Ղարիբյան Գ., Եղիազարյան Մ., Իսահակյան Ռ.

  Բնակչության առողջությունը՝ մարդկային կապիտալի բաղադրամաս. կորուստները և կանխման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 180-193 |

  А.Р.Мартиросян , М.Р.Егиазарян , Մ.Մ. Բունիաթյան

  Нейроэкономические аспекты гипотезы рациональности экономических субьектов. Инновационные процессы и корпоративное управление | Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 2012г., с.256-262
  1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը