Մարիամ Աշոտի Շահինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001-2007 – Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, բակալավր, մագիստրոս

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` “Միլիմետրային ալիքների in vitro և in vivo ներգործության ուսումնասիրությունը որոշ կենսահամակարգերի վրա”, 2012, Երևանի պետական համալսարան; կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային գործունեություն
2006 – 2012 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2012 – առ այսօր ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, “Կենսաբանություն” ԳՀԻ, “Ենթաբջջային կառուցվածքների” լաբորատորիայի գիտաշխատող
2020 – առ այսօր ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս (ասիստենտ)

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական մոդելներ և թվային մեթոդներ, կենսաբանական պրոցեսների մոդելավորում, կենսաինֆորմատիկա, կենսաֆիզիկա, ԿՆՀ մորֆոլոգիա և ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա, կենսաբանական պրոցեսների մոդելավորում, միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության մեխանիզմների ուսումնասիրություններ կազմավորման տարբեր մակարդակում գտնվող կենսահամակարգերի վրա

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2018-202 – 18T-1F030, ՀՀ ԳՊԿ

2015-2017 – 15T-1F105, ՀՀ ԳՊԿ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաֆիզիկոսների համահայկական ասոցիացիայի անդամ

Էլ. փոստ
m.shahinyan@ysu.am

Մարիամ Աշոտի Շահինյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ

Մ. Ա. Շահինյան , Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ռ. Դարբինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա | Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ
 

Հոդված/Article

Պ. Հ. Վարդևանյան, Մ. Ա. Շահինյան, Ա. Վ. Վարդանյան, Ս. Վ. Գրիգորյան

Hoechst 33258-ի փոխազդեցության հետազոտությունը ԴՆԹ-ի և մարդու շիճուկային ալբումինի հետ միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 136-143 |

Մ. Ա. Փարսադանյան, Մ. Ա. Շահինյան, Զ. Հ. Մովսիսյան, Ա. Պ. Անտոնյան

Poly(rA)-poly(rU)-ի հետ փոքր ակոսային լիգանդ Hoechst 33258-ի կապման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 144-150 |

Մ. Ա. Շահինյան, Զ. Հ. Մովսիսյան, Գ. Գ. Հովհաննիսյան, Պ․ Հ․ Վարդևանյան

Poly(rA)-poly(rU)-ի հետ մեթիլենային կապույտի և ակրիդինային նարնջագույնի կլանման և ֆլուորեսցենցիայի սպեկտրները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 151-157 |

M. Shahinyan, Z. Movsisyan, G. Hovhannisyan, P. Vardevanyan

Absorption And Fluorescence Spectra of the Complexes of Methylene Blue And Acridine Orange with Poly(rA)-Poly(rU), | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 151-157

M. Parsadanyan, M. Shahinyan, Z. Movsisyan, A. Antonyan

Binding Peculiarities Of Poly(Ra)-Poly(Ru) With Minor Groove Ligand Hoechst 33258 | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 144-150
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Poghos O. Vardevanyan, Y. Mamasakhlisov, Mariam A. Shahinyan, M. Mikaelyan, N. Petrosyan

Study of human serum albumin interaction with some ligands | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia

Poghos O. Vardevanyan, Marine A. Parsadanyan, Ara P. Antonyan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of Double Stranded Nucleic Acids with Different Ligands | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Poghos O. Vardevanyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with DNA and RNA | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 19-20, Armenia

M. Parsadanyan, A. Antonyan, M. Shahinyan, P. Vardevanyan

Thermodynamic Analysis of Hoechst 33258 Interaction with Poly(rA)-Poly(rU) | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 108-109, Armenia

Armen T. Karapetyan, Margarita A. Torosyan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of ethidium bromide and mitoxantrone with double-stranded poly(rA)-poly(rU) | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 80
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը