Մարիամ Աշոտի Շահինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001-2007 – Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, բակալավր, մագիստրոս

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` “Միլիմետրային ալիքների in vitro և in vivo ներգործության ուսումնասիրությունը որոշ կենսահամակարգերի վրա”, 2012, Երևանի պետական համալսարան; կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային գործունեություն
2006 – 2012 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2012 – առ այսօր ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, “Կենսաբանություն” ԳՀԻ, “Ենթաբջջային կառուցվածքների” լաբորատորիայի գիտաշխատող
2020 – առ այսօր ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս (ասիստենտ)

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական մոդելներ և թվային մեթոդներ, կենսաբանական պրոցեսների մոդելավորում, կենսաինֆորմատիկա, կենսաֆիզիկա, ԿՆՀ մորֆոլոգիա և ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա, կենսաբանական պրոցեսների մոդելավորում, միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության մեխանիզմների ուսումնասիրություններ կազմավորման տարբեր մակարդակում գտնվող կենսահամակարգերի վրա

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2018-202 – 18T-1F030, ՀՀ ԳՊԿ

2015-2017 – 15T-1F105, ՀՀ ԳՊԿ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաֆիզիկոսների համահայկական ասոցիացիայի անդամ

Էլ. փոստ
m.shahinyan@ysu.am

Մարիամ Աշոտի Շահինյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ

Մ. Ա. Շահինյան , Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ռ. Դարբինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա | Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ
 

Հոդված/Article

Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ա. Թորոսյան, Ա. Թ. Կարապետյան

Effect of millimeter range electromagnetic waves on complex-formation of ethidium bromide and Hoechst 33258 with DNA (Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ էթիդիումի բրոմիդի և Hoechst 33258-ի կոմպլեքսագոյացման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 125-131 |

Մ. Ա. Փարսադանյան, Մ. Ա. Շահինյան, Ա. Պ. Անտոնյան

Study of methylene blue interaction with synthetic polynucleotide poly(rA)-poly(rU) (Սինթետիկ պոլինուկլեոտիդ poly(rA)-poly(rU)-ի հետ մեթիլենային կապույտի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 112-117 |

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2019թ․, 146 էջ

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with poly(rA)-poly(rU) | Journal of biomolecular structure & dynamics, 2019, 38, pp. 1-7

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan

Study of Methylene Blue Interaction with Human Serum Albumin | Biophysical Reviews and Letters, 2019, 14, 1, pp. 17-25
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Armen T. Karapetyan, Margarita A. Torosyan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of ethidium bromide and mitoxantrone with double-stranded poly(rA)-poly(rU) | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 80

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Victoria G. Sahakyan

Comparative study of binding of some intercalating compounds with DNA | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 77

Marieta Mikaelyan, Mariam Shahinyan, Anahit Nerkararyan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on some properties of erythrocytes | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 31-32

Mariam Shahinyan, Ara Antonyan, Marieta Mikaelyan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on some biophysical characteristics of human serum albumin | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 29-30

Вардеванян П. О., Неркарарян А. В., Шагинян М. А., Микаелян М. С.

Влияние миллиметровых электромагнитных волн на буферную емкость плазмы крови крыс | VIII Международных конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 15-16
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը