Մարիամ Աշոտի Շահինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001-2007 – Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, բակալավր, մագիստրոս

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` “Միլիմետրային ալիքների in vitro և in vivo ներգործության ուսումնասիրությունը որոշ կենսահամակարգերի վրա”, 2012, Երևանի պետական համալսարան; կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային գործունեություն
2006 – 2012 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2012 – առ այսօր ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, “Կենսաբանություն” ԳՀԻ, “Ենթաբջջային կառուցվածքների” լաբորատորիայի գիտաշխատող
2020 – առ այսօր ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս (ասիստենտ)

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական մոդելներ և թվային մեթոդներ, կենսաբանական պրոցեսների մոդելավորում, կենսաինֆորմատիկա, կենսաֆիզիկա, ԿՆՀ մորֆոլոգիա և ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա, կենսաբանական պրոցեսների մոդելավորում, միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության մեխանիզմների ուսումնասիրություններ կազմավորման տարբեր մակարդակում գտնվող կենսահամակարգերի վրա

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2018-202 – 18T-1F030, ՀՀ ԳՊԿ

2015-2017 – 15T-1F105, ՀՀ ԳՊԿ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաֆիզիկոսների համահայկական ասոցիացիայի անդամ

Էլ. փոստ
m.shahinyan@ysu.am

Մարիամ Աշոտի Շահինյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ

Մ. Ա. Շահինյան , Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ռ. Դարբինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա | Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ
 

Հոդված/Article

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with poly(rA)-poly(rU) | Journal of biomolecular structure & dynamics, 2019, 38, pp. 1-7

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan

Study of Methylene Blue Interaction with Human Serum Albumin | Biophysical Reviews and Letters, 2019, 14, 1, pp. 17-25

Vardevanyan P.O., Shahinyan M.A., Mikaelyan M.S., Antonyan A.P., Kalantaryan V.P.

Study of the influence of millimeter range electromagnetic waves on methylene blue complexes with human serum albumin | J. of Electromagnetic Waves and Applications, v. 33, N17, 2019, p. 2317-2327

Ժ. Հ. Մուխաելյան , Մ. Ա. Շահինյան , Գ. Հ. Պողոսյան

Study of the joint effect of millimeter range electromagnetic irradiation and cadmium ions on malonic dialdehyde concentration and catalase activity in wheat seedling cells (Ցորենի ծիլերի բջիջներում մալոնային դիալդեհիդի կոնցենտրացիայի և կատալազի ակտիվության վրա միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների և կադմիունի իոնների համատեղ ազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 18-22 |

А. А. Тадевосян, Л. Н. Петросян, М. А. Шагинян, Г. Л. Канарян

Влияние нетеплового миллиметрового электромагнитного излучения на термостабильность ДНК опухоли Саркомы 45 | Биологический журнал Армении, 2018, 70, 1, стр. 90-94
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Poghos O. Vardevanyan, Y. Mamasakhlisov, Mariam A. Shahinyan, M. Mikaelyan, N. Petrosyan

Study of human serum albumin interaction with some ligands | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia

Poghos O. Vardevanyan, Marine A. Parsadanyan, Ara P. Antonyan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of Double Stranded Nucleic Acids with Different Ligands | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Poghos O. Vardevanyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with DNA and RNA | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 19-20, Armenia

M. Parsadanyan, A. Antonyan, M. Shahinyan, P. Vardevanyan

Thermodynamic Analysis of Hoechst 33258 Interaction with Poly(rA)-Poly(rU) | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 108-109, Armenia

Armen T. Karapetyan, Margarita A. Torosyan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of ethidium bromide and mitoxantrone with double-stranded poly(rA)-poly(rU) | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 80
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը