Մարիամ Արմենի Էլմասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1991–1996 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի, արաբագիտության բաժին, 1997-1999 թթ. Նիդերլանդներ, Լեյդենի Պետական Համալսարան, Մագիստրատուրա՝ Իսլամագիտություն մասնագիտությամբ
2001-2005 թթ. ԵՊՀ Ասպիրանտուրա՝ Գրականության պատմություն մասնագիտությամբ
04.01-18.01.2001 Լեզվի ուսումնասիրության կենտրոն, Կահիրեի Համալսարան

Գիտական աստիճան
թեկնածուական – պատրաստման ընթացքում է

Աշխատանքային փորձ
1996-1997 թթ. ստաժոր–հետազոտող ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի, արաբագիտության ամբիոնում
1999–2003 թթ. ԵՊՀ,Արաբագիտության ամբիոն ՝ դասախոս
2003-առ այսօր ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն՝ ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գրական արաբերենի գործնական դասընթաց
18-20–դդ. Արաբական երկրների գրականության պատմություն /դասախոսություն/
Մուսուլմանական փիլիսոփայության ներածութուն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջնադարյան արաբամուսուլմանական մշակույթ, գրականություն, 18-20–դդ. Արաբամուսուլմանական հասարակական և քաղաքական մտքի զարգացման օրինաչափություններ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն, ֆրանսերեն, պարսկերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրությունների հայկական կենտրոն» ՀԿ

mariam@ysu.am

Մարիամ Արմենի Էլմասյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Արաբագիտություն ամբիոն