Մարիամ Վարդանի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2012 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա:
2010 - 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա:
2006 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ:
2009 թ. Բիզնես մենեջմենթի դասընթաց իսպաներենով և անգլերենով:

Աշխատանքային գործունեություն
Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դասախոս:
Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ավագ լաբորանտ:

Պարգևներ
«Տարվա ինտելեկտ» հանրապետական մրցույթ փառատոնի հաղթող, 2005 թ–ի տարվա ինտելեկտ:

Լեզուներ
Հայերեն,ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, լատիներեն:

Մարիամ Վարդանի Կարապետյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մարիամ Կարապետյան

«Հայրենիքի պաշտպանի» և «մարդասպանի» անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունները զինծառայողի ընկալման մեջ | «Գիտական Արցախ», 2021, թիվ 1 (8), էջ 221-227

Մարիամ Կարապետյան

Նոտարական փաստաթղթերի ոճագործառական առանձնահատկությունները | «Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար», 2020, թիվ 9 (18), էջ 80-91

Մարիամ Կարապետյան

Դիվանագիտական փաստաթղթերի բառապաշարի առանձնահատկությունները | «Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար», 2020, թիվ 9 (18), էջ 73-79

Կարապետյան Մ․

Իրավալեզվաբանությունը Որպես Միջգիտակարգային Գիտություն | Օտար Լեզուները Մասնագիտական Նպատակների Համար, 2019, 7(16), 19-27 էջ

Կարապետյան Մ. Վ., Այվազյան Ա. Ա.

Խոսքային ներազդումը որպես իրավաբանական խոսույթի ռազմավարություն | FLSP N/2/11, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014 թ., 52 - 63 էջ |
 

Թեզիս/Thesis

Mariam Vardan Karapetyan

Speech impact as the main strategy in the advocate's speech | XVI European Congress of Psychology, 1415 էջ