Մարիանա Սամվելի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1997-2002 Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Օտար լեզուների ֆակուլտետ
2002-2006 Երեւանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Մասնագիտական գործունեություն
2008 - առ այսօր ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե, միջազգային հմագործակցության բաժին/ գլխավոր մասնագետ
2007 – առ այսօր ԵՊՀ ռ/գ բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2002-2008 - ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարություն, գիտության վարչություն, առաջատար մասնագետ
2005-2007 – Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
«Լեզուն եւ գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» Միջազգային գիտաժողով, Երեւան, հոկտեմբեր 16-19, Երեւան
English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality (ELLSIIR), 3-րդ Միջազգային գիտաժողով, Բելգրադի համալսարան, Սերբիա , դեկտեմբեր 4-6, 2009
ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով , Երեւան, 2009

Հասարակական գործունեություն
Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մարիանա Սամվելի Սարգսյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Mariana Sargsyan

Integrating cultural knowledge in the english language class | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 44 էջ
 

Հոդված/Article

Seda Gasparyan, Mariana Sargsyan, Gohar Madoyan

Syntactic and rhythmic properties of representing the concept of “Loneliness” in K. Mansfield’s short stories | Когниция, коммуникация, дискурс. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. 2017, Series “Philology” # 14, стр. 45-53 |

Seda Gasparyan, Mariana Sargsyan, Astghik Melik-Karamyan

Artistic concept in the cognitive perspective | Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 7-13

Սեդա Գասպարյան, Մարիանա Սարգսյան, Գոհար Մադոյան

Տեքստի մեկնաբանման լեզվաճանաչողական մոտեցման սկզբունքները և հեռանկարները | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 8-17 էջ

Mariana Sargsyan

On the Functional Communicative Aspect of Literary Texts | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. N 8 (1) 2011. Yerevan. Lusakn Publishers, pp. 58-62

Մարիանա Սարգսյան

Լեզվամշակութաբանական ուսումնասիրությունների մի քանի արդիական հարցերի շուրջ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հոդվածների ժողովածու 2 / ԵՊՀ, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա/ Երևան, ՚Լուսակնՙ հրատ. 2010, էջ 108-112