Մարինա Արտաշի Շեյրանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, կենսաօրգանական քիմիա (1970 - 1975 թթ.)

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու` դոցենտ
Թեմա «Կոնդենսացված հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ և կենսաբանական ակտիվության ուսումնասիրությունը հեքսահիդրոպիրիդազին - 4-ոնի հիման վրա», 1992 թ., Նուրբ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, ԳԱ, Հայաստան

Աշխատանքային փորձ
Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտ.աշխատող; Նուրբ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտ.աշխատող; գիտաշխատող
1995 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, դեղագործական քիմիայի ամբիոնում ավագ գիտաշխատող, ասիստենտ
2005 թ-ից դոցենտ
1996 թ. Միջազգային Առողջապահության Կազմակերպություն, Կոպենհագեն,Դանիա

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղագիտական քիմիա
Դեղերի արտադրական տեխնոլոգիա (դեղատնային)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբանորեն ակտիվ ազոտ պարունակող հետերոցիկլիկ միացություններ, բույսերի կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ուսումնասիրություններ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն
«Հայկական քիմիական ընկերություն» հասարակական կազմակերպություն

Որակավորման դասընթացներ
“A Course on EU Guidelines to GMP for Medical Products” 2009թ.

marina-sheyranyan@ysu.am

Մարինա Արտաշի Շեյրանյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Փափուկ դեղաձևեր | Երեվան, 2008

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Սուպոզիտորիաներ,նրանց տեսակները և պատրաստման տեխնոլոգիան | Երեվան, 2008

Ա. Մ. Հովհաննիսյան, Մ. Ա. Շեյրանյան

Փափուկ դեղաձևերի պատրաստումը դեղատնային պայմաններում | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008, 27 էջ,

Մ. Ա. Շեյրանյան

Ցավազրկող դեղամիջոցներ | Երեվան, 2004
 

Հոդված/Article

М.А. Шейранян, К.О. Степанян,, А.Ж. Хачатрян, Р.Е. Мурадян, А.С. Оганесян

Влияние препарата “Лоштак” (Bryonia alba L.) на гормональный статус спортсменов | Вестник МАНЭБ, No.4, т.13, вып.2, с.107-111, 2008.Санкт-Петербург

М.А. Шейранян, Ш.П. Маккаи, К.Л. Хуршудян, А.В. Даниелян, А.С. Оганесян

Сравнительное исследование содержания стеролов в семенах пажитника (Trigonel-la Foenum-Graecum L.) | Вестник МАНЭБ, No.8, т.2, вып.2, с.202-207, 2006.Санкт-Петербург

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Տ. Ղոչիկյան

Հեղուկ դեղաձևեր, դասակարգումը և պատրաստման տեխնոլոգիան | Երեվան, 2004

Մ. Ա. Շեյրանյան

Փոշիներ, դասակարգումը և պատրաստման տեխնոլոգիան | Երեվան, 2004

Э. А. Адамян, М. А. Шейранян, А. Л. Гюльбудагян, А. С. Сагиян, А. А. Аветисян

Синтез новых потенциальных b-адреноблокаторов аминопропанолового ряда, содержащих аминокислотный фрагмент | Хим.ж.Армении, No.3, т.57, с.56-59,2004
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը