Մարինա Արտաշի Շեյրանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, կենսաօրգանական քիմիա (1970 - 1975 թթ.)

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու` դոցենտ
Թեմա «Կոնդենսացված հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ և կենսաբանական ակտիվության ուսումնասիրությունը հեքսահիդրոպիրիդազին - 4-ոնի հիման վրա», 1992 թ., Նուրբ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, ԳԱ, Հայաստան

Աշխատանքային փորձ
Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտ.աշխատող; Նուրբ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտ.աշխատող; գիտաշխատող
1995 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, դեղագործական քիմիայի ամբիոնում ավագ գիտաշխատող, ասիստենտ
2005 թ-ից դոցենտ
1996 թ. Միջազգային Առողջապահության Կազմակերպություն, Կոպենհագեն,Դանիա

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղագիտական քիմիա
Դեղերի արտադրական տեխնոլոգիա (դեղատնային)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբանորեն ակտիվ ազոտ պարունակող հետերոցիկլիկ միացություններ, բույսերի կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ուսումնասիրություններ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն
«Հայկական քիմիական ընկերություն» հասարակական կազմակերպություն

Որակավորման դասընթացներ
“A Course on EU Guidelines to GMP for Medical Products” 2009թ.

marina-sheyranyan@ysu.am

Մարինա Արտաշի Շեյրանյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Փափուկ դեղաձևեր | Երեվան, 2008

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Սուպոզիտորիաներ,նրանց տեսակները և պատրաստման տեխնոլոգիան | Երեվան, 2008

Ա. Մ. Հովհաննիսյան, Մ. Ա. Շեյրանյան

Փափուկ դեղաձևերի պատրաստումը դեղատնային պայմաններում | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008, 27 էջ,

Մ. Ա. Շեյրանյան

Ցավազրկող դեղամիջոցներ | Երեվան, 2004
 

Հոդված/Article

Р. С. Вартанян, М. А. Шейранян, Э. А. Адамян

Синтез новых потенциальных b-адреноблокаторов, содержащих аминокислотный фрагмент | Хим.ж.Армении, No.1-2, т.57, с.110-113, 2004

Э. А. Адамян, М. А. Шейранян, Р. С. Вартанян

Синтез новых потенциальных b-адреноблокаторов, содержащих аминоспиртовый фрагмент | Ученые записки, No.2, с.72-75, 2003

Է. Ա. Ադամյան, Մ. Ա. Շեյրանյան, Ռ. Ս. Վարդանյան

II. Синтез новых потенциальных β-адреноблокаторов, содержащих аминоспиртовый фрагмент. (II. Ամինասպիրտային ֆրաքգմենտ պարունակող նոր պոտենցիալ β-ադրենապաշարիչների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 72-75 (ռուսերեն) |

А. Л. Гюльбудагян, М .Е. Акопян, Р. С. Вартанян, М. А. Шейранян

Новый способ получения 1-замещенных 5-амино-3-гидроксипиразолов | Хим.ж.Армении, No.4, т.55, с.58-62, 2002

Р. С. Вартанян, М. А. Шейранян

Синтез 4-ацетил-1,2-бисме-токсикарбонил-1,2,3,6-тетрагидропиридазина | Хим.ж.Армении, No.1-2, т.53,с.86-91, 2000
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը