Մարինա Արտաշի Շեյրանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, կենսաօրգանական քիմիա (1970 - 1975 թթ.)

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու` դոցենտ
Թեմա «Կոնդենսացված հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ և կենսաբանական ակտիվության ուսումնասիրությունը հեքսահիդրոպիրիդազին - 4-ոնի հիման վրա», 1992 թ., Նուրբ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, ԳԱ, Հայաստան

Աշխատանքային փորձ
Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտ.աշխատող; Նուրբ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտ.աշխատող; գիտաշխատող
1995 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, դեղագործական քիմիայի ամբիոնում ավագ գիտաշխատող, ասիստենտ
2005 թ-ից դոցենտ
1996 թ. Միջազգային Առողջապահության Կազմակերպություն, Կոպենհագեն,Դանիա

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղագիտական քիմիա
Դեղերի արտադրական տեխնոլոգիա (դեղատնային)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբանորեն ակտիվ ազոտ պարունակող հետերոցիկլիկ միացություններ, բույսերի կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ուսումնասիրություններ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն
«Հայկական քիմիական ընկերություն» հասարակական կազմակերպություն

Որակավորման դասընթացներ
“A Course on EU Guidelines to GMP for Medical Products” 2009թ.

marina-sheyranyan@ysu.am

Մարինա Արտաշի Շեյրանյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Փափուկ դեղաձևեր | Երեվան, 2008

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Սուպոզիտորիաներ,նրանց տեսակները և պատրաստման տեխնոլոգիան | Երեվան, 2008

Ա. Մ. Հովհաննիսյան, Մ. Ա. Շեյրանյան

Փափուկ դեղաձևերի պատրաստումը դեղատնային պայմաններում | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008, 27 էջ,

Մ. Ա. Շեյրանյան

Ցավազրկող դեղամիջոցներ | Երեվան, 2004
 

Հոդված/Article

М.А. Шейранян, Р.С. Вартанян, Ж.В. Казарян, А.С. Агаронян, Н.О. Степанян

Синтез и фибринолитичес-кая активность 2,3-заме-щенных 4,5,6,7-тетрагид-ротиено (2,3-d)пиридазинов | Хим.фарм.ж., No.6, с.29-32, 1996

М.А. Шейранян, Р.С. Вартанян, Ж.В. Казарян, А.А. Карапетян, Ю.Т. Стручков, М.А. Алексанян

Реакция Гевальда в приме-нении к пиперидазин-4-онам | Арм.хим.ж., No.5, т. 43, с.324-331, 1990

М. А. Шейранян, Г. Б. Багдасарян, М. Г. Инджикян

Образование 1,3,5-трифе-нилбензола при взаимодей-ствии дибутилацеталя ацетофенона с хлорпропил-бораном или триметилхлор-силаном | ЖОрХ, No.5, с.1114, 1988

Г. Б. Багдасарян, М. А. Шейранян, М. Г. Инджикян

Взаимодействие дихлорме-тилалкиловых эфиров с этиловым эфиром ортомуравьиной кислоты | Арм.хим.ж., No.10, т.38, с.667-669, 1985
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը