Մարինե Մնացականի Բունիաթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1983 - 1987 թթ. ԵԺՏԻ ասպիրանտուրա «Տնտեսա-մաթեմատիկական մեթոդներ» մաանագիտություն
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտություն

Գիտական աստիճան
Տ.գ.թ., թեմա` «Միութենական հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման կանխատեսման տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելը» , 19.12.1990 թ.

Աշխատանքային փորձ
1991թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
1985-1990թթ. Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1982 - 1985 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության պետական ինստիտուտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսական ինֆորմատիկա, Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում, Մենեջմենթի համակարգչային մոդելավորում, Էկոնոմետրիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Տնտեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորում, համակարգչային մոդելավորում, տվյալների բազաների նախագծում և վերլուծություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2004 թ. ԱՄՆ Ֆրեզնոյի համալսարանի MIS College and University Partnership Prоgram

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – լավ

marinabuniatyan@ysu.am

Մարինե Մնացականի Բունիաթյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Մ. Մ. Բունիաթյան, Գ. Մ. Ղուկասյան

Համակարգչային պրակտիկում | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, Գ.Ղուկասյան, Մ.Բունիաթյան, Գ. Տոնոյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |

Մ. Մ. Բունիաթյան, Գ.Մ. Ղուկասյան

VBA ծրագրավորում տնտեսագետների համար | Երևան, 2005թ.

Մ.Մ. Բունիաթյան , Հ.Ռուստամյան

Ավտոմատացված ուսուցողական համակարգ | «Գծային ծրագրավորում» առարկայից, Երևան, Հայ ԳՏԼԳՀԻ, 2003թ.
 

Հոդված/Article

Գագիկ Տոնոյան, Մարինե Բունիաթյան

Գյուղատնտեսության ոլորտում առաջացող բազմաչափանիշային խնդիրների լուծման որոշ մոտեցումներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 53-63 |

Մ.Բունիաթյան, Ա.Մարտիրոսյան, Գ.Տոնոյան

«Քեյնսյան խաչը» ինստիտուցիոնալ-տեսական նոր ընկալմամբ՝ հետահայաց մեկնակերպ | Այլընտրանք գիտական հանդես, 2021, N4, էջ 17-26

Մ. Բունիաթյան, Թ. Հովակիմյան

Վենչուրային ֆինանսավորման առանձնահատկությունները | Այլընտրանք գիտական հանդես, 2021, N4, էջ 177-187

М. М. Буниатян, А. А. Аракелян, В.В.Багдасарян

Рост населения и экономическое развитие:сравнительный анализ стран СНГ | Вестник Инженерной академии, 2021, том 18 N1, стр.5–10

Մ․ Եղիազարյան, Ա. Օհանջանով, Մ. Բունիաթյան

ՀՀ ընկերությունների վճարունակության և ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ըստ տնտեսության ճյուղերի | Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու 11 (01), Երևան 2020 թ, էջ 319-330
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը