Մարինե Գագիկի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
2003 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2007 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների մանակավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2008 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2014 թ. Certificate of Proficiency (Advanced Level) (International Test of English Proficiency)
2016 թ. ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր Դիվանագիտության ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
1998 - 2010 թթ. Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ, դիվանագիտական վարվեցողություն, դիվանագիտական գրագրության կազմում, մասնագիտական թարգմանություն, դիվանագիտական խոսքի մշակույթ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2004 թ. Գենդերային ուսուցման դասընթաց

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
 • Marine Mkrtchyan, Tatevik Mazmanyan “The Role of Innovative Educational Technologies in Innovation Management” զեկուցում «International Black Sea University» 11-րդ միջազգային գիտաժողովում (Թբիլիսի, 2016 թ., մայիս)
 • Marine Mkrtchyan, Armenuhi Martirosyan “Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol” զեկուցում ATINER 17-րդ միջազգային գիտաժողովում (Աթենք, 2015 թ., մայիս)

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (խոսակցական)
 • Մարինե Գագիկի Մկրտչյան

  Դասախոս | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Արմենուհի Մարտիրոսյան, Մարինե Մկրտչյան

  Significant Events in the History of Diplomacy | Հայաստան, Երևան, 178 էջ, 2018, անգլերեն

  Ռ. Մելիքյան, Ա. Աբրահամյան, Մ. Մկրտչյան

  Diplomacy and Press | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 164 էջ

  Արմենուհի Մարտիրոսյան, Մարինե Մկրտչյան

  Լատիներեն փոխառությունների գործածման յուրահատկությունները դիվանգիտական լեզվում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 9, 40-46 էջ, 2018

  M. G. Mkrtchyan, A. A. Martirosyan

  Diplomatic Protocol | YSU Press, 2013, 216 pp. |

  Anahit Abrahamyan, Ruzanna Melikyan, Marine Mkrtchyan

  Politics in Press | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 159 էջ |
   

  Հոդված/Article

  Marine Mkrtchyan, Tatevik Mazmanyan

  The Role of Innovative Educational Technologies in Innovation Management | 11th International Silk Road Conference on Innovations in Business, Education and Sciences. 2016, p. 57-62 |

  Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan

  Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol | ATINER’s Conference Paper Series EDU2015-1770

  Արմենուհի Մարտիրոսյան, Անահիտ Աբրահամյան, Գոհար Մելիք-Բախշյան, Ռուզաննա Մելիքյան, Մարինե Մկրտչյան, Նունե Մելքոնյան

  Անգլերենով մասնագիտական դասընթացների մեթոդական ուղեցույցներ | Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2016, 51 էջ

  Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan

  Episodes from the History of Diplomacy / Improving Listening Skills | Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2015, 127 էջ

  Արմենուհի Մարտիրոսյան, Մարինե Մկրտչյան

  «Դիվանագիտական արարողակարգ և վարվեցողություն» ոււսումնական ձեռնարկը և դրա բառապաշարի յուրացման որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, «Լուսակն» հրատ., գիտ. հոդվ. ժող. N6., 2015, էջ 66-72
   

  Թեզիս/Thesis

  Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan

  Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol | Education Abstracts. 17th Annual International Conference on Education. Athens, Greece, 18-21 May, 2015, www.atiner.gr

  Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan

  On Some Peculiarities and Methods of Teaching Diplomatic Protocol in English | Օտար լեզուների դասավանդման արդի խնդիրները: Միջհամալսարանական գիտաժողով` նվիրված Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի 5-ամյակին: Երևան, 4 մայիսի, 2015, էջ 23

  Մարինե Գագիկի Մկրտչյան

  Asking and answering techniques in a conversational class | Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները: Գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին: Երևան, 26-27 հոկտեմբերի, 2006