Մարինե Աշոտի Փարսադանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` «Որոշ հացազգիների ծլող սաղմերի գենոմի կառուցվածքային փոփոխությունները», 2001, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
16 տարի Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին

Կարդացվող դասընթացներ
Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոլեկուլային կենսաֆիզիկա, Մակրոմոլեկուլների սպեկտրոսկոպիա, ԴՆԹ-լիգանդ փոխազդեցությունների ուսումնասիրություններ

Լեզուներ
Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի Կենսաֆիզիկոսների ասոցիացիայի անդամ
Հայաստանի Կենսաքիմիկոսների ասոցիացիայի անդամ

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2015 թ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 2015-17: 15T-IF 105

Մարինե Աշոտի Փարսադանյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Vardevanyan P. , Nerkararyan A. , Parsadanyan M.A., Sahakian I., Grigorian R.

Biology. 10 tests. Collection of test items | ed. "Hayrapet, Yerevan, 2010

Վարդևանյան Պ., Ներկարարյան Ա., Փարսադանյան Մ., Սահակյան Ի., Գրիգորյան Ռ.

Կենսաբանություն: 10 Թեստ: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու | Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան, 2010

Վարդևանյան Պ., Ներկարարյան Ա., Փարսադանյան Մ., Սահակյան Ի., Գրիգորյան Ռ.

Կենսաբանություն: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009

Վարդևանյան Պ.Հ., Անտոնյան Ա.Պ., Փարսադանյան Մ.Ա.

Կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքային ուսումնասիրությունները լուծույթներում | Երևան, Ասողիկ հրատ., 2001, 72 էջ
 

Հոդված/Article

Մ․ Ա․ Փարսադանյան

Comparative study of ethidium bromide interaction with synthetic polynucleotides ds-poly(rA)-poly(rU) and ds-poly(dA)-poly(dT) (Էթիդիումի բրոմիդի փոխազդեցության համեմատական հետազոտությունը սինթետիկ պոլինուկլեոտիդներ եշ-poly(rA)-poly(rU) և poly(dA)-poly(dT) հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 175-179 |

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with poly(rA)-poly(rU) | Journal of biomolecular structure & dynamics, 2019, 38, pp. 1-7

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan

Study of Methylene Blue Interaction with Human Serum Albumin | Biophysical Reviews and Letters, 2019, 14, 1, pp. 17-25

Ա. Պ. Անտոնյան, Մ. Ա. Փարսադանյան, Մ. Ա. Թորոսյան, Ա. Թ. Կարապետյան

Hoechst 33258 compound interaction with different GC-content DNA (Hoechst 33258 միացության փոխազդեցությունը տարբեր GC-պարունակությամբ ԴՆԹ-ի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 107-112 |

Valeri B. Arakelyan, Marine A. Parsadanyan, Poghos O. Vardevanyan

Effect of concentration of ligands on DNA-biosensor average output signal and dispersion. | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamcs, 79 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Poghos O. Vardevanyan, Marine A. Parsadanyan, Ara P. Antonyan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of Double Stranded Nucleic Acids with Different Ligands | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Poghos O. Vardevanyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with DNA and RNA | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 19-20, Armenia

M. Parsadanyan, A. Antonyan, M. Shahinyan, P. Vardevanyan

Thermodynamic Analysis of Hoechst 33258 Interaction with Poly(rA)-Poly(rU) | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 108-109, Armenia

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Victoria G. Sahakyan

Comparative study of binding of some intercalating compounds with DNA | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 77

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Narek H. Shahnazaryan, Poghos O. Vardevanyan

Study of three-component system, consisted of DNA complexes with ligands of different type. | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 84