Մարտին Գևորգի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի Ֆակուլտետ,
1976 - 1979 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. դոկտոր
թեկնածուական` «Օրթոգոնալ շարքերի զուգամիտությունը մետրիկաներում», 1980 թ., ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
դոկտորական` «Ֆուրիեի սովորական և կրկնակի շարքերի ըստ լրիվ օրթոնորմալ համակարգերի զուգամիտությունը», 1997 թ., ԵՊՀ (Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ)

Աշխատանքային փորձ
1978 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Մադրիդի Ինքնավար Համալսարան, 1993 - 1994 թթ.

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, ֆունկցիոնալ անալիզ, ֆուկցիաների տեսություն, գծային և ոչ գծային մոտարկումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ անալիզ և մոտարկումների տեսություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1994 - 1996 թթ. «MVR000» International Science Foundation
1996 թ. «Պրոմեթևս-Գիտություն», Joint- Stock Company
1997 թ. «Պրոմեթևս-Գիտություն», Joint- Stock Company
1998 թ. «Պրոմեթևս-Գիտություն», Joint- Stock Company
1997 - 1999 թթ. «96-880» ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորում
2000 - 2003 թթ. «00-310» ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորում
2004 - 2007 թթ. «01-00» ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորում
2008 թ. «45» ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորում

Մրցանակներ
Լավագույն գիտական աշխատանք 2009 թ.
ՀՀ նախագահի մրցանակ 2010 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, գերմաներեն

gmarting@ysu.am

Մարտին Գևորգի Գրիգորյան

Ամբիոնի վարիչ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Мартин Григорян

Ряды по классическим системам | LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017, 329 p.
 

Հոդված/Article

M. G. Grigoryan, S. A. Sargsyan

Almost Everywhere Convergence of Greedy Algorithm with Respect to Vilenkin System | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), 2018, 53(6), 331–345 էջ

Martin Grigoryan, Artsrun Sargsyan

Universal functions for classes Lp[0,1)2 , p∈(0,1) , with respect to the double Walsh system | Positivity, 23, 5, 1261–1280 էջ

Г.Г. Геворкян, М.Г. Григорян

О сходимости квадратичных частных сумм кратного ряда Франклина к бесконечности | Известия НАН РА. Математика (Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences)), 2020, 55, 1, 9-18 էջ

М. Г. Григорян, Л. С. Симонян

Двойные универсальные ряды Фурье | Известия НАН РА. Математика (Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences)), 2019, 54 ,6, 42-53 էջ

Martin G.Grigoryan

Functions, universal with respect to the classical systems | Advances in Operator Theory, 2020, 5, 2 Online, 3-22 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը