Մարտին Իսահակի Կարախանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 - 1969 թթ. Մեխ.մաթ. ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1969 - 1972 թթ. Մեխ.մաթ. ֆակուլտետ, ՄՊՀ
1974 - 1977 թթ. Ասպիրանտ, Մեխ.մաթ. ֆակուլտետ, Ֆունկցիաների տեսության և ֆունկցիոնալ անալիզի ամբիոն, ՄՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու, ՄՊՀ, 1978
ատենախոսության վերնագիրը` «Լոկալ կապակցված կոմպակտի վրա որոշված բոլոր անընդհատ ֆունկցիաների հանրահաշվի որոշ հանրահաշվական բնութագրերի մասին»
ղեկավարը` ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Ե. Գորին
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. դոկտոր, ԵՊՀ, 2005
ատենախոսության վերնագիրը` «Հետազոտություններ բանախի հանրահահաշիվներում. Սպեկտրալ տեսության և մոտարկումների տեսության որոշ հարցեր»

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից ԵՊՀ, դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի պրոֆեսոր
1985 - 2008 թթ. ԵՊՀ, դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի դոցենտ
1977 - 1985 թթ. ԵՊՀ, դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի դասախոս
1972 - 1974 թթ. ԵՊՀ, դիֆ. Հավասարումների ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ` Ֆունկցիոնալ անալիզ, Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ
Մասնագիտական դասընթացներ` Բանախյան հանրահաշիվներ, Ոչ ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հավասարաչափ և β-հավասարաչափ հանրահաշիվներ, սպեկտրալ տեսություն, Եզրային խնդիրներ կապված դիֆրակցիոն երևույթների հետ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Մաթեմատիկայիև մեխանիկայի ֆակւլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Մարշալ Բաղրամյանի անվան շքանշան

(+374 10) 57-10-22

Մարտին Իսահակի Կարախանյան

Պրոֆեսոր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Мартин Караханян

Спектральный анализ квазинормальных элементов банаховой алгебры | LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016, 181 p.

Мартин Караханян

Об алгебрах непрерывных функций | 2015, LAP LAMBERT Academic Publishing, 169 стр., Германия

Мартин Караханян

О строго равномерных алгебрах | LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, 89 стр, Германия

Karakhanyan M.I., Khorkova T.A.

On a characteristic property of the algebra C(Ω)β | (Russian) Sibirsk. Mat. J. 50 (2009), no. 1, pp. 96-106

Karakhanyan M.I, Karakhanyan I. M.

About a subnormality in a Banach algebra | (Russian), Erevan. Gos. Univ. Uchen.Zap.Estestv.Nauki 2008, no. 1, pp. 10-17
 

Հոդված/Article

Ա․ Հ․ Քամալյան, Մ․ Ի․ Կարախանյան

On solvability of some boundary problem (Մի եզրային խնդրի լուծելիության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 29-34 |

Ա. Հ. Քամալյան , Մ. Ի. Կարախանյան

On algebraic equation with coefficients from the β-uniform algebra Cβ(Ω) (β -հավասարաչափ Cβ(Ω) հանրահաշվի գործակիցներով հանրահաշվական հավասարումների վերաբերյալ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 161-165 |

A. O. Oganesyan, A. G. Kamalyan, M. I. Karakhanyan

On a Class of L-Wiener-Hopf Operators | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2018, Vol. 53, No. 3, 134-138 pp. |

Մ. Ի. Կարախանյան

On algebras of bounded functions on completely regular spaces (Լիովին կանոնավոր տարածության վրա որոշված սահմանափակ ֆունկցիաների հանրահաշիվների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 231-235 |

Մ. Ի. Կարախանյան

A remark on symmetric β-uniformly closed algebra (Մի դիտողություն սիմետրիկ β-հավասարաչափ փակ հանրահաշիվների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #2, էջ 21-25 |
1   2   3   4   5   6   7   8   11  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Karakhanyan M.I.

Algebras of continuous functions on a locally connected compactum | Functional Anal. i priložen. 12(1978), no. 2, 82-83