Մարութ Երեմի Վարդազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ,
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ արտադրությունից կտրված ասպիրանտուրա:

Գիտական աստիճան
1989 թ. Թեկնածուական, ՀԿԿ ԿԿ պատմ. ինստիտուտի գիտխորհրդի 20.06.1986 թ-ի որոշում:
2006 թ. Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1984 թ-ից ուսուցիչ Թումանյանի շրջանում,
1987 - 1993 թթ. դասախոսական աշխատանքի է անցել ԵՊՀ ԽՄԿԿ ամբիոնում,
2000 թ-ից աշխատանքի է անցել ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնում,
2008 թ-ից` Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալն է:
2013 թ-ից Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
«Աշխարհաքաղաքականություն» (գրականության ցանկ), «Աշխարհի քաղաքական և տնտեսական քարտեզ», «Աշխարհի մեծ տերությունները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարավային Կովկասի անվտանգության, ՀՀ արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներն:

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆակուլտետի մեթոդ խորհրդի անդամ է

Մարութ Երեմի Վարդազարյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մարութ Վարդազարյան

ՌԴ արտաքին քաղաքականության ոչ նյութական ռեսուրսների իրացման հեռանկարները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-16 |

Վարդազարյան Մ. Ե.

ՌԴ քաղաքականության զարգացման միտումները ԱՊՀ տարածքում և ՌԴ-ՀՀ հարաբերությունները 2000-ականների կեսերին | «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, մաս 1, Երևան, 2014, էջ 124-133 |

Վարդազարյան Մ. Ե.

Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների ձևավորման առանձնահատկությունները և դինամիկան 1991-2000թթ. | Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու, Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու: «Լիմուշ» հրատարակրություն, Երևան 2014, էջ 172-187 |

Մարութ Վարդազարյան

Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխհարաբերությունների զարգացման դինամիկան 2013թ. | «21-րդ ԴԱՐ», «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, թիվ 3 (55), 2014թ., էջ 68-89 |

М. Е. Вардазарян

Республика Армения перед выбором между новыми инициативами Российской Федерации и "Восточным партнерством" Евросоюза | Вестник МГИМО-Университета, Москва, N1 (34) 2014, стр 31-36 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը