Մարութ Երեմի Վարդազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ,
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ արտադրությունից կտրված ասպիրանտուրա:

Գիտական աստիճան
1989 թ. Թեկնածուական, ՀԿԿ ԿԿ պատմ. ինստիտուտի գիտխորհրդի 20.06.1986 թ-ի որոշում:
2006 թ. Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1984 թ-ից ուսուցիչ Թումանյանի շրջանում,
1987 - 1993 թթ. դասախոսական աշխատանքի է անցել ԵՊՀ ԽՄԿԿ ամբիոնում,
2000 թ-ից աշխատանքի է անցել ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնում,
2008 թ-ից` Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալն է:
2013 թ-ից Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
«Աշխարհաքաղաքականություն» (գրականության ցանկ), «Աշխարհի քաղաքական և տնտեսական քարտեզ», «Աշխարհի մեծ տերությունները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարավային Կովկասի անվտանգության, ՀՀ արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներն:

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆակուլտետի մեթոդ խորհրդի անդամ է

Մարութ Երեմի Վարդազարյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Марут Еремович Вардазарян

Республика Армения - таможенный союз: существует ли альтернатива? | ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 64-74 |

Մ. Վարդազարյան, Ե. Վարդազարյան

Հայկական քաղաքակրթական ինքնությունն ու առանձնահատկությունները | ԼՂՀ, միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի 15-ամյակին, «Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհայնացման դարաշրջանում», 3-4 նոյեմբեր, Ստեփանակերտ, 2012 թ., էջ 23-31

Вардазарян М. Е.

Окончание "Холодной войны" и приоритеты внешней политики Республики Турция | Актуальные проблемы социальных комуникаций и связей с общественностью, Материалы международной научно-практической конференции 4.1, стр. 257-262, Краснодар, 2008 |

Մ.Ե. Վարդազարյան

Սառը պատերազմի ավարտը և Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնայնությունները | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, գիրք 3 /32/, էջ 171-177, Երևան, 2007

Марут Вардазарян

Расспад СССР и формирование внешней политики федерации (начало 90-х годов) | Вестник МАНЭБ т. 12, N 4, вып. 2, стр. 110-114, Санкт-Петербург 2007 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը