Մարութ Երեմի Վարդազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ,
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ արտադրությունից կտրված ասպիրանտուրա:

Գիտական աստիճան
1989 թ. Թեկնածուական, ՀԿԿ ԿԿ պատմ. ինստիտուտի գիտխորհրդի 20.06.1986 թ-ի որոշում:
2006 թ. Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1984 թ-ից ուսուցիչ Թումանյանի շրջանում,
1987 - 1993 թթ. դասախոսական աշխատանքի է անցել ԵՊՀ ԽՄԿԿ ամբիոնում,
2000 թ-ից աշխատանքի է անցել ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնում,
2008 թ-ից` Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալն է:
2013 թ-ից Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
«Աշխարհաքաղաքականություն» (գրականության ցանկ), «Աշխարհի քաղաքական և տնտեսական քարտեզ», «Աշխարհի մեծ տերությունները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարավային Կովկասի անվտանգության, ՀՀ արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներն:

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆակուլտետի մեթոդ խորհրդի անդամ է

Մարութ Երեմի Վարդազարյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մարութ Վարդազարյան

Աշխարհաքաղաքական արդի գործընթացները և ռուս-հայկական հարաբերությունների հրամայականները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 3-19 |

Մարութ Վարդազարյան, Երեմ Վարդազարյան

Հայոց «թավշյա հեղափոխությունը» եվ ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան | Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 1(28), 3-11 էջ, 2019

Մարութ Վարդազարյան, Երեմ Վարդազարյան

Դ. Թրամփի վարչակարգի Հարավկովկասյան քաղաքականության նոր միտումները | Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), էջ 104-116 |

Մարութ Վարդազարյան, Երեմ Վարդազարյան

Հայոց «թավշյա հեղափոխությունը» և ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 3-11 |

Մարութ Վարդազարյան

ՌԴ քաղաքակրթական նույնականացման հիմնախնդիրն արտաքին քաղաքականությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 15-35 |

Մարութ Վարդազարյան

ՌԴ արտաքին քաղաքականության ոչ նյութական ռեսուրսների իրացման հեռանկարները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-16 |

Վարդազարյան Մ. Ե.

ՌԴ քաղաքականության զարգացման միտումները ԱՊՀ տարածքում և ՌԴ-ՀՀ հարաբերությունները 2000-ականների կեսերին | «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, մաս 1, Երևան, 2014, էջ 124-133 |

Վարդազարյան Մ. Ե.

Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների ձևավորման առանձնահատկությունները և դինամիկան 1991-2000թթ. | Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու, Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու: «Լիմուշ» հրատարակրություն, Երևան 2014, էջ 172-187 |

Մարութ Վարդազարյան

Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխհարաբերությունների զարգացման դինամիկան 2013թ. | «21-րդ ԴԱՐ», «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, թիվ 3 (55), 2014թ., էջ 68-89 |

М. Е. Вардазарян

Республика Армения перед выбором между новыми инициативами Российской Федерации и "Восточным партнерством" Евросоюза | Вестник МГИМО-Университета, Москва, N1 (34) 2014, стр 31-36 |

Марут Еремович Вардазарян

Республика Армения - таможенный союз: существует ли альтернатива? | ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 64-74 |

Մ. Վարդազարյան, Ե. Վարդազարյան

Հայկական քաղաքակրթական ինքնությունն ու առանձնահատկությունները | ԼՂՀ, միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի 15-ամյակին, «Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհայնացման դարաշրջանում», 3-4 նոյեմբեր, Ստեփանակերտ, 2012 թ., էջ 23-31

Вардазарян М. Е.

Окончание "Холодной войны" и приоритеты внешней политики Республики Турция | Актуальные проблемы социальных комуникаций и связей с общественностью, Материалы международной научно-практической конференции 4.1, стр. 257-262, Краснодар, 2008 |

Մ.Ե. Վարդազարյան

Սառը պատերազմի ավարտը և Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնայնությունները | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, գիրք 3 /32/, էջ 171-177, Երևան, 2007

Марут Вардазарян

Расспад СССР и формирование внешней политики федерации (начало 90-х годов) | Вестник МАНЭБ т. 12, N 4, вып. 2, стр. 110-114, Санкт-Петербург 2007 |

Մ.Ե. Վարդազարյան

Ազգային անվտանգության հասկացությունը | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, գիրք 2 /27/, էջ 183-188, Երևան, 2006

М. Вардазарян

Перспективы Российско-Иранского сотрудничества в регионе в постсоветский период | Вестник РАУ N 2,стр. 18-25, 2004

Մ.Ե. Վարդազարյան

Ռուս-իրանական համագործակցության հեռանկարները հետխորհրդային շրջանում և Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական անվտանգության հիմնահարցերը | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, գիրք 3 /20/, էջ 154-166, Երևան, 2004

Մարութ Վարդազարյան

2001 թ.սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունը և ամերիկա-իրանական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները | Իրան-Նամե, հատոր 38, էջ 45-48, 2003 թ. |

Մ. Ե. Վարդազարյան

Գերմանական օկուպացիայից ազատագրված շրջանների վերականգնման քաղաքականությունր և ՀԿԿ գործունեությունը նրա իրականացման ուղղությամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 205-210 |